• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Projektet Trygga Avesta

Kungsgatan från ovan

Projektet Trygga Avesta vill göra Avesta centrum till en trygg, säker och attraktiv mötesplats. Projektet inleddes 2019 och deltagarna har sedan dess arbetat med att granska centrum, utifrån en handlingsplan. Nu är projektdeltagarna i färd med att sakta men säkert, försöka åtgärda de punkter som lyfts upp och som ansetts angelägna att göra något åt.

Bakom projektet står Länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland, Svenska Stadskärnor och stiftelsen Trygga Sverige och finansieras även av myndigheten Vinnova. Syftet med projektet är att stödja kommuner i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten. Receptet heter samverkan.

Genom att samla kommun, fastighetsägare, näringsidkare och polis är tanken att gemensamt arbeta med att identifiera otrygga platser och se vad man tillsammans kan göra för att åtgärda eventuella problem.

- Vi valde att gå med i detta pilot-projektet då vi såg en stor vinning med att få hjälp av två externa aktörer i form av Svenska Stadskärnor och Stiftelsen Tryggare Sverige. I detta projekt samverkar vi som är aktiva i Avesta Centrum för att utveckla platsen ytterligare, för att skapa en plats där folk villa etablera sina butiker och där folk vill befinna sig , säger Filip Mauritzson, säkerhetssamordnare och projektledare i Trygga Platser Avesta.

Arbetet i Avesta sker idag utifrån en styrgrupp som jobbar med olika stora aktiviteter och projekt. Bland annat har gruppen tittat på gränden mellan Synsambutiken och bokhandeln samt pratat med Region Dalarna om busstationshuset som av många personer uppfattas som en otrygg plats då man inte kan se in i väntsalen när man går förbi. Diskussioner pågår också om bättre skyltning inte minst på den stora parkeringen norr om gågatan. Styrgruppen samlar också på sig idéer om för att se hur gågatan skulle kunna göras attraktivare och därmed locka fler människor till vardagligt liv och rörelse i centrum.

-  Vi har idéer, men tar gärna emot medborgarnas tankar och förslag också, säger Filip Mauritzson.

Projektet, där också Falun, Sala och Hallstahammar varit piloter, pågår till våren 2022. Från Avesta kommuns sida ser styrgruppen gärna att samarbetet i den gemensamma styrgruppen för ett attraktivare och tryggare centrum fortsätter även efter projekttidens utgång.

Läs gärna mer på tryggaplatser.se där för övrigt en bild från Avestas lekpark vid Stadshusparken illustrerar hela projektet.

Senast granskad 01 december 2021.