• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
  Telefon: 0226-64 58 00
  Mail: sdr@avesta.se

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Öppettider:
  Måndag, Onsdag, Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 19:00
  Fredag kl. 09:00 - 15:00 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Grilla och elda

Får man grilla på balkongen?

Det finns inget förbud mot att grilla på balkonger, men det får aldrig innebära en brandrisk. Se till att ha något att släcka med lätt tillgängligt. Tänk på att hyres- eller bostadsrättsföreningar kan ha egna trivselregler som innebär att det inte är tillåtet att grilla.

Hur långt från husfasaden ska en grill stå?

Det finns ingen regel för det men ett bra knep är att känna med handen om ifall fasaden känns varm. Om fasaden är minsta varm, måste grillen flyttas längre från fasaden.

Var får jag lov att elda?

Om man ska elda utomhus krävs det att man förbereder sig så att det kan ske på ett säkert sätt. Man måste planera och studera omgivningen så att det kan ske på en säker plats så elden inte sprids eller antänder omgivningen. När du gör upp eld ute har du ett stort ansvar och eldning sker alltid på egen risk. Eldning efter mörkrets inbrott är generellt inte tillåten. Lägereldar i mindre omfattning och valborgsmässoeldar är dock undantagna.

Brandriskprognosen ska alltid kontrolleras. Det gör du genom att:

Denna prognos gäller för förbundets samtliga kommuner.

Graderingen av brandrisk är:

1. Mycket liten brandrisk
2. Liten brandrisk
3. Normal brandrisk
4. Stor brandrisk
5. Mycket stor brandrisk
E. Extremt stor brandrisk
Prognos 4-5-E medför alltid eldningsförbud!

Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden, även vid iordningställda eldplatser!
I broschyren Eldning och allemansrätt kan du läsa mer.

Vid eldning i större omfattning skall alltid anmälan ske till Räddningstjänsten i så god tid att möjlighet till besiktning ges. Anmälan görs på telefon 0226-64 58 00. Observera att denna anmälan inte fråntar dig ansvaret för eldningen.

Exempel på eldning i större omfattning:

 • Halm
 • Valborgsmässoeldar (större, med kringarrangemang)
 • Större gräsytor
 • Skogshyggen
 • Vid risk för stark rökutveckling

TÄNK PÅ:
Före eldning

 • Placera elden så att omgivningen, till exempel byggnader eller fordon, inte skadas.
 • Före eldningen ska man förbereda för att kunna släcka. Det ska finnas ett vattenförråd och något att ösa på vattnet med, alternativt en vattenslang. Spadar, ruskor, krattor och liknande är också bra att ha vid släckning.
 • Eldning får bara ske av fibrösa material, till exempel grenar, kvistar och ris. Byggavfall, däck, vitvaror, brännbara vätskor, plast och gasflaskor får inte eldas. De ska lämnas in till kommunens miljöstation.
 • Elda inte upp allt på en gång. Det är bättre att bränna lite i taget. Då minskar risken för spridning eftersom strålningsvärmen inte blir så hög. Dessutom blir det mindre rök och elden är lättare att släcka.
 • Eldning får inte ske så att bostadsområden, allmän väg eller järnväg rökbeläggs.
 • Eldning får inte ske så nära elektriska luftledningar, telefonledningar eller ledningsstolpar att de utsätts för värmepåverkan.

Under eldning

 • Lämna aldrig elden utan bevakning. Vid större eldar bör också "området under röken" bevakas.
 • De personer som vaktar ska kunna de regler som gäller för eldningen och kunna hantera den släckutrustning som finns på plats. De ska också ha möjlighet att larma räddningstjänsten.
 • Släckutrustningen ska vara lätt tillgänglig och fungera. Ändras vindens styrka eller riktning så att brandfaran ökar ska eldningen avbrytas.

Efter eldning

 • Bevaka elden till dess att risken för brandspridning är över.
 • Kontrollera att ingen glöd finns kvar. Använd mycket vatten eller täck över askhögen med jord.
 • Besök platsen efter några timmar för att kontrollera att elden är helt släckt.

Hur vet jag om det är eldningsförbud?

Under vissa väderförhållanden utfärdar räddningstjänsten eller länsstyrelsen eldningsförbud. När eldningsförbud råder får du information om detta i massmedia, av länsstyrelsen eller räddningstjänsten samt från MSBs brandriskkartor. Kontrollera om det råder eldningsförbud på grund av brandfara i din kommun genom att ringa vår telefonsvarare 023-48 88 62 för besked eller gå in på Samhällsinformation Dalarna - kriswebb Dalarna.

Får jag grilla även om det är eldningsförbud?

Vid eldningsförbud får du inte grilla i naturen. Det är inte tillåtet att elda på grillplatser som är särskilt iordningsställda av kommunen, t.ex. vid badplatser eller längs promenadstråk. Engångsgrillar är inte heller tillåtet att använda.

Det är endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i egen trädgård. Försäkra dig om att grillen står på en säker plats med avstånd från växter, träd och hus. Se också till att ha släckutrustning nära tillhands, t.ex. vattenslang.  

Kan man söka dispens från eldningsförbudet?

Inom Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund råder eldningsförbud vid brandriskprognos 4, 5 och 5E. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har möjlighet att bevilja undantag (dispens) från förbudet men kommer att vara restriktiva med att lämna sådana. Om du vill söka dispens ska följande frågor besvaras och skickas in till sdr@avesta.se

 1. Förnamn, efternamn, personnummer, postadress, telefonnummer till den sökande.
 2. Plats och tid för den tänkta eldningen.
 3. Orsak till den tänkta eldningen och motivering till varför den måste genomföras trots den rådande brandrisken.
 4. Karta över platsen och närområdet för den tänkta eldningen.
 5. Beskrivning av närområdet, framförallt bebyggelse, vegetation, nivåskillnader och annat av vikt.
 6. Kriterier för avbrytande av eldningen.
 7. Beskrivning av släckberedskap på eldplatsen omfattande:
  - Personal på plats
  - Beskrivning av bevakning och efterbevakning
  - Släckutrustning t ex. slangar, hinkar, pumpar m.m.
  - Släckvattenförsörjning på plats
  - Din och andra medverkandes kompetens på området
  - Rutiner för larmning och invisning i händelse av brandspridning
  - Framkörningsvägar för räddningstjänsten
 8. Övrig information av vikt i dispensansökan
Senast granskad 16 oktober 2018.