Dela sidan på sociala medier

Gång- och cykelväg Folkaregatan

Ombyggnation Folkaregatan

Avesta kommun förlänger gång- och cykelvägen längs med Folkaregatan.

Avesta kommun bygger ihop gång- och cykelvägen genom Karlbo, från OKQ8 till Karlbo skola som idag enbart har en trottoar för gående. I projektet smalnas Folkaregatan av, det byggs en timglashållplats med nya väderskydd och ett upphöjt övergångsställe.

Arbetet påbörjas v. 46 och beräknas färdigsställas under våren 2021. Projektet knyter ihop befintligt gång- och cykelvägnät med fokus på en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter och en säker skolväg till Karlbo skola.

Senast granskad 05 november 2020.