• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta 

  Besökstider:
  Måndag kl. 09:00-16:30
  Tisdag kl. 11:00-16:30
  Onsdag kl. 09:00-16:30
  Torsdag kl. 09:00-16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Översyn av hastighetsgränser

Avesta kommun fortsätter arbetet med översyn och justering av hastighetsgränserna i kommunens tätorter.

Varje hastighetsgräns ska vägas mot de transportpolitiska målen och ska därmed anpassas genom en avvägning mellan trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. Tätorternas generella attraktivitet samt attraktiviteten för gång- och cykeltrafikanter att röra sig i gatumiljön är starkt knutna till både gatuutformningen och hastighetsgränsen och är därför viktiga aspekter.

Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram rekommendationer på justeringar av hastighetsgränser inom tätort där hastighetsgränserna 30, 40, 60, 80 och 100 km/h ska följas i den mån det är möjligt. Det innebär att de tidigare vanliga hastighetsgränserna inom tätort, 50 och 70 km/h, ska fasas ut när möjlighet ges sett till trafiksituation och gatuutformning.

Hastighetsgränsen 40 km/h istället för 50 km/h i tätorter har i utvärderingar gett goda resultat utifrån aspekterna trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. Medelhastigheterna och hastighetsspridningen har minskat och risken för dödsolyckor har minskat med 25-30 procent. Trafiken flyter på i lägre och jämnare takt vilket ger positiva miljöeffekter genom minskat uppsläpp av koldioxid, kväveoxider och partiklar. Restiderna har endast ökat med 2-5 procent vilket i en normalresa inom tätort innebär en restidsförlängning på 30 sekunder. På gator där gång- och cykeltrafikanter passerar bidrar en sänkning från 50 till 40 km/h till att dessa trafikanter får en ökad framkomlighet vilket leder till att det blir attraktivare att gå och cykla.

På gator där passerande gång- och cykeltrafikanter är extra många och utsatta är 30 km/h en bra hastighetsgräns. Ser man på trafiksäkerheten för gångtrafikanter ökar risken att dö vid kollisioner med bilar för varje hastighetsgräns:

 • 30 km/h, 1/10 dör
 • 40 km/h, 3/10 dör
 • 50 km/h, 7/10 dör
 • 60 km/h, mer än 9/10 dör
 • 70 km/h och över innebär en sannolik död

2 av 3 av personer som omkommer vid trafikolyckor i tätorter är oskyddade trafikanter såsom gång- och cykeltrafikanter. De bilister som omkommer gör det främst i singelolyckor orsakade av stora hastighetsöverträdelser.

Avesta kommun har valt att följa modellen att använda hastighetsgränsen 30 km/h vid skolor och på centrala platser med mycket gång- och cykeltrafik som passerar gatan. Hastighetsgränsen 40 km/h kommer användas på de flesta gator både i bostadsområden och industriområden och blir som en ny bashastighet inom tätort. Hastighetsgränsen 60 km/h används på större trafikleder där antalet gång- och cykeltrafikanter är lågt.

Senast granskad 05 september 2019.