Faran är över

Publicerad 2017-04-28, kl 10.47

Faran är över. All kvarvarande fluorvätesyra hade pumpats över i säker förvaring klockan 03.30 fredagen den 28 april. Räddningstjänsten avslutade då sin insats och kommunen avslutade sin krishanteringsorganisation. 

Läckage av fluorvätesyra på Outokumpus område

Publicerad 2017-04-27, kl 11.13

En tank med fluorvätessyra har sprungit läck inom Outokumpus område. Frågor och svar hittar du längst ned i nyhetsflödet.

Populär företagarfrukost i Källhagen

Publicerad 2017-04-26, kl 08.30

I Wist Last & Buss servicehall samlades närme 100 nyfikna Avestaföretagare för att höra om utvecklingen i Källhagens industriområde där det just nu grävs på flera håll.

Nio visenter från Avesta ska leva fritt i Rumänien

Publicerad 2017-04-21, kl 16.06

Det pågår ett arbete med att återinsätta visenter i det vilda. Idag har nio Avesta-födda visenter lastats för att transporteras till friheten i Karpaterna, Rumänien.

Försteläraren Eva Lindkvists hållbarhetsengagemang inspirerar

Publicerad 2017-04-20, kl 18.00

Den 10 april medverkade försteläraren Eva Lindkvist, Karlfeldtgymnasiet, i podcasten "Vems agenda?" om Agenda2030. I avsnittet diskuteras hållbarhet, utbildning och optimism.

Studera till lärare och jobba samtidigt

Publicerad 2017-04-20, kl 15.43

Skolhuvudmännen i Dalaregionen och Högskolan Dalarna har gemensamt tagit fram ett unikt koncept med avsikt att rekrytera fler lärare och samtidigt utveckla en ny form av lärarutbildning.

För dig som vill arbeta som lärare innebär det bland annat att du kan kombinera dina studier med arbete - och få lön under tiden.

Denna möjlighet vänder sig till:

Dig som vill studera på grundlärarprogrammet, grundskolans årskurs 4-6 på Högskolan Dalarna

Dig som redan har en fast- eller visstidsanställning i grund- eller gymnasieskolan, men som saknar lärarexamen.

Dig som har ämneskunskaper men saknar lärarexamen och vill arbeta grund- eller gymnasieskolan i Avesta kommun

Ung i Avesta dag

Publicerad 2017-04-13, kl 09.53

Blir Avesta bättre för barn och unga, då blir Avesta bättre för alla!

Det konstaterade kommunalrådet Lars Isacsson, sedan han deltagit i diskussionsdagen Ung i Avesta med framför allt unga, men också pensionärer, företagare, föreningsrepresentanter, kommunala tjänstemän och politiker.

Arbetslösheten bland utrikes födda ungdomar minskar mest i Avesta

Publicerad 2017-04-12, kl 14.08

Arbetslösheten bland utrikes födda ungdomar minskar kraftigt i Dalarnas län. I Avesta och Ludvika minskar den mest i både länet och landet om man jämför kommuner med fler än hundra inskrivna. Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen i länet är en av fyra som får jobb född utanför Sverige.

Bidrag för integrationsarbete

Publicerad 2017-04-11, kl 15.42

Nu är det politiska beslutet taget i kommunstyrelsen att 2 miljoner kronor kommer att läggas i en integrationspott där civilsamhället kan söka pengar för integrationsarbete. 

Diskussionsdag om att vara Ung i Avesta

Publicerad 2017-04-10, kl 16.19

Ung i Avesta - Arbete, trygghet och inflytande
heter den dag som arrangeras av Avesta kommuns UPP-grupp – kommunens Ungdomspolitiska grupp - som jobbar med ungdomsfrågor.

Avesta kommun visar sitt stöd

Publicerad 2017-04-08, kl 08.20

Idag flaggar Avesta kommun på halv stång vid stadshuset för att visa sitt stöd för de drabbade i Stockholm.

Marknadsförings-workshop av och med lokala förmågor

Publicerad 2017-03-29, kl 14.25

Den röda tråden var temat på marknadsförings-workshopen i Koppardalens Utvecklingscentrum. Avestaföretagarna Sara Ekström från Kreatopia och Fredrik Spennare från Stuart inledde workshopen med att tala om betydelsen av ett företags varumärke och vikten av att ha en strategi för vad företaget på sikt vill uppnå. Tomas Svedberg från Web IT pratade om digital marknadsföring och allt vad det innebär.

Nyutexaminerade akademiker utvecklar Avestaföretag

Publicerad 2017-03-29, kl 12.14

Nu kan Avestas företagare få hjälp att utveckla sina företag med hjälp av nyutexaminerade akademiker. Avesta Vatten har redan tackat ja. ICA förhandlar som bäst med Högskolan Dalarna, om att få hjälp med att utveckla processer.

Koppardalen i fokus på Företagarfrukost

Publicerad 2017-03-24, kl 16.57

Koppardalen stod i fokus när Tillväxt Avesta bjöd in till mars månads Företagarfrukost.

Ett drygt 60-tal deltagare samlades till nyöppnade Restaurang Koppardalen, som Jan Stoltz nyligen öppnat.

Sandupptagning startar

Publicerad 2017-03-24, kl 16.09

Måndag 27 mars startar arbetet med att sopa upp all sand efter vinterns sandning, på gång- och cykelvägar i Avesta.
Den personal som är ute i arbete välkomnar att fotgängare och cyklister respekterar arbetsmaskiner och personal. Efter påsk så påbörjas även arbetet med sopning av villagator och övriga gator.

Fortsatt stark handel i Avesta

Publicerad 2017-03-21, kl 23.00

Avesta håller en fortsatt stark position som handelsstad. Det visar en utredning som på tisdagskvällen redovisades för Handeln och intresserade. I rapporten framgår att Avesta ligger i topp vad gäller köpkraft och försäljningsindex, i jämförelse med flera jämförbara kommuner.

Japansk professor vill lära sig mer om Avesta kommuns unika anhörigstöd

Publicerad 2017-03-20, kl 15.33

Idag hade Avesta kommun besök av Ozawa Yoshiko, som forskar om stöd för anhöriga till yngre dementa i Japan. Hon är i Sverige för att lära sig mer om hur vi arbetar med anhörigstöd. Avesta kommun har varit en föregångare både nationellt och internationellt, då man sedan år 2011 erbjudit läger för unga anhöriga

Avtalet påskrivet för Nya Visit Dalarna

Publicerad 2017-03-19, kl 15.26

Torsdagen den 16 mars skrevs avtalet under – alla kommuner i Dalarna ska arbeta tillsammans för att utveckla varumärket Dalarna i turistbolaget Nya Visit Dalarna.

Språkvän bjuder in föreningarna till mingelkvällar

Publicerad 2017-03-16, kl 17.54

Vad kan företag, föreningar, studieförbund, skolor, språkcaféer och ideella verksamheter få ut av att komma och presentera och informera om sina aktiviteter under våra mingelkvällar? Språkvän Avesta skapar nya mötesplatser och stöttar de som redan finns. Vi hjälper nya Avestabor att finna sin plats i föreningslivet.

Avestamodellen 3.0 – så har samverkan blivit bättre

Publicerad 2017-03-15, kl 16.13

Från och med den 1 januari 2017 har bildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen på Avesta kommun samarbetat utifrån en ny modell när det gäller barn och unga i behov av särskilt stöd. Det nya arbetssättet kallas Avestamodellen 3.0. Det är en förbättrad version av de tidigare samverkansmodeller som Avesta kommun arbetat utifrån sedan år 2003.