• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta 

  Besökstider:
  Måndag kl. 09:00-16:30
  Tisdag kl. 11:00-16:30
  Onsdag kl. 09:00-16:30
  Torsdag kl. 09:00-16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Skolskjuts

Skolskjuts för grundskola, särskola samt gymnasiesärskolan

Elever i grundskola och särskola kan ha rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan (Skollagen 2010:800).

Om rätt till skolskjuts föreligger, avgörs av:

 1.  Färdvägens längd mellan hemmet och skolan.

  Avståndsregler i Avesta kommun är:
  Förskoleklass - årskurs 3, om avståndet överstiger 3 km.
  Årskurs 4-9, om avståndet överstiger 4 km.

    2.   Trafikförhållandet (farlig skolväg) mellan hemmet och skolan eller hållplats.

    3.   Elevens funktionsnedsättning.

    4.   Någon annan särskild omständighet.  

Elever som bedöms ha rätt till skolskjuts, skall kunna förflytta sig på egen hand till linjebusshållplats och/eller uppsamlingsplats för skolskjuts, på avstånd upp till:

Förskoleklass - årskurs 3, upp till 3 km.
Årskurs 4 - årskurs 9, upp till 4 km.

Elev kan efter ansökan vara berättigad till skolskjuts inom kommunen, vid växelvis boende hos vårdnadshavare folkbokförda på olika adresser. Här hittar du blankett.

Elev kan efter ansökan och beslut av kommunstyrelsen, beviljas skolskjuts beroende på särskilda skäl eller vid val av annan skola än placeringskolan. Här hittar du blankett.

Beslut om skolskjuts sker genom delegationsbeslut i kommunen.

Planering av skolskjuts sker av Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning  i samråd med kommunen. Utförande av skolskjuts sker genom Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning och deras entreprenörer.

Dalatrafiks kundservice svarar på frågor om skolskjuts och här lämnar du dina ev. klagomål om skolskjuts.
Se Dalatrafiks hemsida för tidtabeller

Tel: 0771-95 95 95
Mejl: kundservice@dalatrafik.se

Gällande skolskjutsreglemente (pdf)
Bilaga till skolskjutsreglemente (pdf)

Elever i frivilliga skolformer (förskola, fritidshem, gymnasie- och vuxenutbildning) har inte skolskjuts.

Om du har allmänna frågor om skolskjuts, kontakta grundskolan via Avesta kommuns servicecenter. Kontaktuppgifter finns högst upp till höger under kontaktfliken på denna sida. 

Senast granskad 06 maj 2020.