• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.
  Påskstängt: Fredag 2 april till och med måndag 5 april.

  Obs! Max 20 besökare i lokalen, i max 15 minuter. 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Handlingsplan mot klotter

Klotter, tags, trow-ups, pieces och skadegörelse, nedskräpning kostar Avesta kommun,  mycket pengar varje år. Klotter, tags, trow-ups, pieces och skadegörelse och nedskräpning ökar vid vissa tidpunkter som exempelvis skolstart i augusti månad. 

Här är Avesta kommuns handlingsplan mot klotter och liknande skadegörelse

Bakgrund

Varför ska vi motarbeta klotter, skadegörelse och nedskräpning: Klotter,tags, trow-ups, pieces och skadegörelse är färg på fel ställe

Klotter, tags, trow-ups, pieces och skadegörelse är förstörelse av annans egendom

Klotter, tags, trow-ups, pieces och skadegörelse och nedskräpning ökar känsla av otrygghet och vanmakt

Klotter, tags, trow-ups, pieces och skadegörelse och nedskräpning föder mer klotter, tags, trow-ups, pieces och skadegörelse och nedskräpning

Klotter, tags, trow-ups, pieces och skadegörelse och nedskräpning kostar stora summor varje år i sanering och reparationer. Detta kostar Avesta kommun, inklusive bolagen, minst 800 000 kr varje år. Lägg därefter till de kostnader som alla fastighetsägare med flera aktörer har. Klotter, tags, trow-ups, pieces och skadegörelse och nedskräpning tenderar att öka vid vissa tidpunkter som exempelvis skolstart i augusti månad. För att motverka klotter med mera. i Avesta kommun bör antalet platser/anslagstavlor för avisering av aktiviteter, annonser från privata och utrymme för åsiktsförklaringar öka.

Handlingsplan för bekämpning av klotter, skadegörelse och nedskräpning

Vision

Avesta ska vara helt, rent, snyggt och tryggt

Mål

Avesta kommun ska ha en välskött, vacker, trivsam och tillgänglig yttre miljö som välkomnar besökare och uppmuntrar medborgarna att vara rädda om de gemensamma tillgångarna.

Mål och budget

Strategi: Avesta kommuns förvaltningar, bolag och andra samverkanspartner skall i samverkan arbeta målmedvetet och långsiktigt inom följande områden: upprop/överenskommelse om bekämpning av klotter/skadegörelse/nedskräpning mellan Avesta kommun - fastighetsägare och näringsidkare. Ansvarsfullt agerande ska uppmärksammas i exempelvis media.
Genom samarbete med detaljhandeln, bensinstationer m.fl. minska tillgängligheten av sprayfärg, tuschpennor m.m.
erbjuda gott om anslagstavlor/platser
utöka antalet papperskorgar
snabbt sanera, reparera och städa nedskräpade områden
öka antalet anmälningar, vilket i sin tur innebär att kunskapen ökar om klottret/skadegörelsens utbredning
förbättra innehållet i polisanmälningar genom att fotografera och dokumentera all skadegörelse
större kunskap hos fastighetsägarna om klotterskydd, klottersanering och kostnader för dessa insatser
Avesta kommun ska vid förändringar av bebyggelse, brobyggen m.m. förebygga klotter och skadegörelse både gällande planering och direkt val av utförande
Avesta kommun ska vid förändringar eller bebyggelse av platser som är eller förväntas bli utsatta. på olika sätt planera för ökad genomströmning av människor eller insyn för att öka den sociala kontrollen

Anmälan – sanering

Ingen form av klotter, olaga affischering eller liknande skadegörelse accepteras. Detta gäller för alla typer av byggnader, mark, anläggningar och fordon m.m.
När polisanmälan skett skall sanering ske.
Sanering ska ske snarast dock senast inom en tidsperiod av en vecka.
Sanering av skolor, idrotts - park - och andra anläggningar/byggnader ska ske inom 48 timmar från anmälan
All klotter- och skadegörelse ska fotodokumenteras
Alla anmälningar görs på bifogad blankett. Anmälans innehåll utgör grund för skadeståndsanmälan

Anmälan – Avesta kommun

Ett telefonnummer anslås inom Avesta kommun där klotter och skadegörelse anmäls. Kommunen kan, om det är önskvärt, samordna anmälan och åtgärder när det gäller klotter.

Du kan även anmäla klotter och skadegörelse genom Avesta kommuns felanmälnings app (går att ladda hem där appar finns).

Samarbete

Utveckla samarbetet med polisen
Överenskommelse/avtal med fastighetsägare, näringsidkare och andra aktörer som Banverket, Vattenfall med flera.

Ekonomisk strategi

Alla kostnader för saneringar, reparationer och städning dokumenteras av Avesta kommuns samtliga styrelser, bolag samt fastighetsägare som undertecknat överenskommelse med Avesta kommun gällande klotter och skadegörelse.

Senast granskad 05 november 2020.