Dela sidan på sociala medier

Uppsägning av plats

Om ditt barn inte behöver sin plats på förskolan eller fritidshemmet, ska du säga upp platsen minst en månad innan sista närvarodagen. Under uppsägningstiden betalas samma barnomsorgsavgift som tidigare.

Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag då uppsägningen inkommit via e-tjänsten IST förskola. Under uppsägningstiden betalas barnomsorgsavgift. Avgift uttas med 1/30-del per dag av fastställd månadsavgift under del av månad.

Här loggar du in i e-tjänsten IST Förskola/fritidshem för att säga upp platsen. 
För att använda e-tjänsten krävs att du har e-legitimation.

 

Senast granskad 15 maj 2020.