• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Gällande översiktsplaner och program

Varje kommun ska ha en kommuntäckande översiktsplan som redovisar grunddragen i den framtida markanvändningen, kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur olika riksintressen för bland annat natur- och kulturmiljövård ska tillgodoses.

Översiktsplanen kan ses som ett strategiskt styrdokument som ger en övergripande bild av hur samhället skall utvecklas. I översiktsplanen finns överväganden och rekommendationer inom olika temaområden och för utvecklingen inom de olika kommundelarna.

I Avesta kommun finns en kommuntäckande översiktsplan från 2007 och det finns dessutom en fördjupning av översiktsplanen från 1998 för Fors. Även Fagersta kommun har en kommuntäckande översiktsplan från 2007 och för Fagersta centrum finns en äldre fördjupning av översiktsplanen från 1993. Det finns också en fördjupning för Ängelsberg från 1996. Norbergs kommuns översiktsplan är från 2011.

Det är även möjligt att göra s k tematiska tillägg till den kommunala översiktsplanen. Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner har tillsammans tagit fram en vindkraftplan med den metoden. Som en del i arbetet med vindkraftplanen har en översiktlig landskapsanalys tagits fram. Läs mer om den här! Fagersta kommun har gjort ett tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Kommunen har också möjlighet att ta fram ett s k program för ett område. Ett program är ínte lika juridiskt styrt som översiktsplaner och detaljplaner men det kan ändå visa intentionerna för utvecklingen av ett område. År 2010 togs ett program fram för stadsutveckling i Avesta centrum och detta har sedan följts av program för Krylbo och Koppardalen.

Avestas översiktsplaner och program

Fagerstas översiktsplaner och program

Norbergs översiktsplaner och program

Senast granskad 15 oktober 2021.