• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Nedtagning av träd

Här kan du läsa om nedtagning av träd på kommunal mark. 

Träd och natur i och nära tätorten är av stort värde, för såväl växt- och djurliv som för människors livskvalitet. Träd bidrar till en hälsosammare miljö genom att fånga in skadliga partiklar och avge syre. De ger skugga heta dagar, skyddar mot vind och dämpar buller. De ger oss skönhetsupplevelser i blomning, bladverk, barr, frukter och vi kan se årstidens skriftningar i träden. De kan verka hastighetsdämpande på trafik och fördröjer och hjälper till med omhändertagande av dagvatten. Träden är också viktiga för den biologiska mångfalden. Såväl växter som djur är beroende av de stora träden som livsmiljö och för näring.

När någon önskar att Avesta kommun ska ta ner träd, utgår vi från detta:

 • Vi tar inte ned friska träd utan mycket stark anledning, gäller speciellt planterade träd
 • Träd tas inte ned för att löv/barr/frön eller kvistar kommer in på tomtmark
 • Träd tas inte ned för att de skymmer parabolantenner
 • Träd tas inte ned för att de skuggar boningshus eller tomter del av dagen
 • Träd tas inte ned på grund av dålig tillväxt i tomtens vegetation
 • Träd tas inte ned för att trädets storlek förändrats sedan fastighetsköp skedde

Vi gör också en bedömning enligt följande:

 • Trädets betydelse för området som helhet
 • Trädets ekologiska värde
 • Trädets estetiska värde
 • Trädets kondition

Godkännande från berörda grannar

Att ta ner träd kan ibland innebära motstridiga önskemål hos närboende. För en del boende är det angeläget att ett träd fälls medan det för andra är lika angeläget att trädet bevaras. Därför är det viktigt att samtliga berörda grannar är tillfrågade innan ansökan skickas in. Principen är att alla berörda grannar ska stå bakom ansökan. Skulle det finnas motstridiga önskemål är det din skyldighet att detta tydligt framgår i din ansökan. Dina grannar ska även informeras när ansökan är skickad till kommunen.

Berörda grannar är de som bor i direkt närhet samt även de som från sin fastighet kan iaktta träd eller område. Om platsen används frekvent som exempelvis lekplats för barn ska även barnen och deras föräldrar tillfrågas.

Ansökan

För att ansökan ska kunna behandlas under säsongen vill vi ha den inkommit senast den 15 september. Eventuell fällning sker om möjligt under perioden oktober-mars. Du hittar ansökningsblanketten längst ner på denna sida.

Om ansökan bifalls är det Avesta kommun, Teknisk service eller av dem utsedd entreprenör som utför fällningen. Du får inte ta ned träd eller utföra andra åtgärder på kommunens mark utan tillåtelse från kommunen. Alla illegala trädfällningar polisanmäls.

Akuta fall

I akuta fall där träd utgör en risk för person eller egendom ska du kontakta Avesta kommun, Teknisk service via Avesta Servicecenter på telefonnummer 0226-64 50 00.

Senast granskad 05 februari 2021.