• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Nyanlända barn

I förskolan får barnen möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. Modersmålsstödet ska vara en integrerad del i den vardagliga verksamheten och ingå så långt som möjligt i alla förskolans förekommande aktiviteter.

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har du rätt att söka en allmän förskoleplats. Det betyder att ditt barn får vara på förskolan 15 timmar/vecka. Förskolechefen bestämmer vilka tider barnet får vara på förskolan. Allmän förskola följer skolans terminer. Det betyder att när det är skollov ska barnen som har en Allmän förskoleplats vara lediga. Allmän förskola är kostnadsfri.

Barnomsorgsplats på förskola

När du har fått ett uppehållstillstånd  har du möjlighet att ansöka om en barnomsorgsplats för ditt barn. Du måste också studera, arbeta, ha praktik, vara föräldraledig eller aktivt söka jobb. Barnomsorgsplats kan ditt barn få från och med den dag det fyller 1 år till och med våren det år barnet fyller 6 år. Det kan ta mellan en till fyra månader att få en barnomsorgsplats.

En barnomsorgsplats kostar pengar, men kostnaden för vårdnadshavare styrs av inkomsten. Om du har en inkomst ska du betala för platsen, men om du inte har någon inkomst är den kostnadsfri. Det är viktigt att du undersöker saken noga, så att du inte riskerar att bli återbetalningsskyldig. Kontakta barnomsorgen om du är osäker i frågan. Du måste alltid säga till om det blir förändringar, till exempel om du får en ny inkomst, inte längre behöver platsen eller om tiderna förändras.  Här kan du läsa mer om regler och avgifter.

Pedagogisk omsorg/Familjedaghem

Familjedaghem innebär barnomsorg hos en dagbarnvårdare. Dagbarnvårdare är en person som tar emot barn i det egna hemmet. Ansökan om plats hos dagbarnvårdare sker på samma sätt som en ansökan till en förskola.

 

 

Senast granskad 03 december 2021.