• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.
  Påskstängt: Fredag 2 april till och med måndag 5 april.

  Obs! Max 20 besökare i lokalen, i max 15 minuter. 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Vad kostar det?

I alla lov- och anmälningsärenden tas det ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Många som ska söka om lov eller göra en anmälan undrar vad kostnaden är. Det är dock svårt att säga exakt kostnad då det finns flera faktorer som avgör detta. Nedan finns prisexempel på några vanliga åtgärder. Observera att prisexemplen är ungefärliga då kostnaden är beroende av vad som behöver göras i ärendet.

Prisexempel lov och anmälan

Observera att avgifter för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd, planavgift och kartavgift kan tillkomma. Arean som anges avser bruttoarea/öppenarea.

Nybyggnad enbostadshus/fritidshus*

50 - 129 kvm       15 000 - 18 000 kr

130 - 199 kvm     20 000 - 25 000 kr

200 - 299 kvm     24 000 - 30 000 kr

* Avgifter för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd ingår.

 

Nybyggnad komplementbyggnader samt tillbyggnader

Under 50 kvm                                                                 6 500 - 10 000 kr

50 - 129 kvm                                                                   9 000 - 13 000 kr

Enklare byggnader/tillbyggnader under 50 kvm*     3 000 - 6 500 kr

*Med enklare byggnader/tillbyggnader avses byggnader/tillbyggnader med enklare konstruktion t.ex. carportar, skärmtak, växthus.

 

Utvändig ändring

Fasadändring mindre*                                    3 000 kr

Fasadändring mellan**                                   5 500 kr

Fasadändring större***                                   20 000 kr

Inglasning av befintliga balkonger 1-5 st     5 500 kr

Inglasning av befintligt balkonger 6 -   st     15 000 kr

Inglasning av befintlig altan                           3 000 kr                                                                                                        (gäller endast om den befintliga altanen har bygglov)

* (t.ex. byte av eller nya enstaka fönster/förrar på alla typer av byggnader)                                                                ** (t.ex. fasadbyte/takbyte på en- och tvåbostadshus)                                                                                                  *** (t.ex. fasadbyte/takbyte på flerbostadshus, kommersiella byggnader)

 

Mur och plank

3 000 - 10 000 kr

 

Skyltar

< 1 kvm                                     3 000 kr

1 - 9 kvm                                  4 000 kr

> 10 kvm                                  8 000 kr

Skyltpelare, ljusanordning     8 000 kr

 

Rivning

Enkla byggnader max 50 kvm*                  3 000 kr

< 250 kvm                                                      5 500 kr

250 - 999 kvm                                               10 000 kr

> 1000 kvm                                                    20 000 kr

* t.ex. skärmtak, carport, förråd utan miljöfarligt rivningsavfall.

 

Installation/väsentlig ändring av eldstad och rökkanal

Eldstad        2 500 kr / per st

Rökkanal     800 kr / per st

 

Förhandsbesked

11 000 kr

 

Strandskyddsdispens

Åtgärder inom en etablerad tomtplats                    5 000 kr

Nyetablering                                                                7 000 kr

 

Avslag

Vid avslagen ansökan/anmälan debiteras full avgift.

 

Avvisning*

1 900 kr

*Om begärda handlingar inte lämnas in inom utsatt tid avvisas ärendet.

 

Återkallat ärende

Om sökanden återkallar sin ansökan/anmälan debiteras nedlagd tid i ärendet.

 

Kartavgifter

Kontakta oss för att få veta vilken typ av karta som krävs i ärendet. Beställning av nybyggnadskarta görs på denna blankett. För att kunna fylla i blanketten behöver du spara den på din dator först.

Fullständig nybyggnadskarta         7 095 kr                                                                                                                        (tomtyta mindre än 3 000 kvm)

Fullständig nybyggnadskarta         11 825 kr                                                                                                                      (tomtyta större än 3 000 kvm)

Förenklad nybyggnadskarta            3 689 kr                                                                                                                      (tomtyta mindre än 3 000 kvm)

Förenklad nybyggnadskarta            5 014 kr                                                                                                                      (tomtyta större än 3 000 kvm)

Utdrag ur baskarta                            331 kr (digitalt utdrag i dwg-format kostar 757 kr)

 

Planavgifter

Planavgift tas ut för detaljplaner som är upprättade enligt plan- och bygglagen och som har bekostats av kommunen. Avgiften tas ut för att kommunen ska få igen de kostnader som framtagandet av en detaljplan medför. Detaljplanen ger en rättighet att bygga. Planavgiften ska betalas av den som utnyttjar den rätt att bygga som detaljplanen tillåter. Planavgift tas inte ut för byggnader/tillbyggnader mindre än 50 kvm.

Nybyggnad 50 - 129 kvm         17 000 - 26 000 kr

Nybyggnad 130 - 199 kvm       23 000 - 34 000 kr

Nybyggnad 200 - 299 kvm       28 000 - 43 000 kr

Tillbyggnad 50 - 129 kvm         7 000 - 12 000 kr

Tillbyggnad 130 - 199 kvm      10 000 - 15 000 kr

Tillbyggnad 200 - 299 kvm      12 000 - 19 000 kr

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter. Du hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan.  

Senast granskad 10 september 2020.