• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Avfallshantering vid miljöfarlig verksamhet

Som avfall räknas allt som vi vill bli av med eller är skyldiga att göra oss av med. Att avfall hanteras på rätt sätt är mycket viktigt för miljön. Det finns särskilda regler som gäller avfallshantering vid företag.

Farligt avfall 

Farligt avfall är sådant avfall som innehåller ämnen som är skadliga för människors hälsa eller miljön. Det är alltså extra noga att sådant avfall lagras på ett bra sätt på företaget, att det tas hand om på ett korrekt sätt, och att transportörerna har behörighet att hantera sådant avfall.

Flytande farligt avfall, till exempel spillolja, bör förvaras inom invallning. Invallningen bör rymma minst den största behållarens volym plus 10 % av summan av övriga behållares volym.

För borttransport av farligt avfall så ska en transportör som har tillstånd anlitas. Det går även att göra en anmälan om egen transport av mindre mängder farligt avfall hos Länsstyrelsen (totalt 100 kg eller 100 liter per år).

Ny rapportering av farligt avfall

En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Avfall från personal och kundutrymmen 

Hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. Avfall som kommer från att exempel personalutrymmen, toaletter samt allmänna utrymmen som serveringsdelen i restauranger och väntrum räknas som hushållsavfall. 

Kommunen och dess anlitade entreprenörer har monopol på hämtningen av hushållsavfall så ingen annan får hämta detta avfall. Blandas hushållsavfall med verksamhetsavfall så räknas allt som hushållsavfall och ska hämtas av kommunen.

Deponering

Allt avfall som deponeras ska karaktäriseras och det är avfallsproducenten som är ansvarig för karaktäriseringen. 

Senast granskad 24 september 2021.