• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Trygga Krylbo

Projektet Trygga Krylbo visar vägen till det nya, stolta Krylbo!

Visst går det att förändra en ort! För ett par år sedan pekades Krylbo ut som en plats som Gud glömt. Idag spirar entusiasm och engagemang. En stor bidragande roll i förändringen heter Trygga Krylbo, ett projekt initierat av polisen som fått hela samhället att ställa upp.

Förutom polisen ingår företag, föreningar, organisationer och Avesta kommun i projektet, som sakta men säkert sett en förändring av samhällets utveckling. Tillsammans arrangerar de nu Krylbodagen den 25 september som något slags examen för sitt arbete.

- Projektet har förlängts till sista december. Då ska vårt arbete ha sammanfattats och utvärderats. Men jag vill tro att den samverkan vi har skapat i Krylbo kommer att leva vidare, säger områdespolis Susanne Lindström som också varit projektledare.

Hur har då projektet gått?

- Krylbo hade en historia med både bränder, skjutningar, klotter och skadegörelse. Även om inte allt upphört så är den bilden ändå förändrad. Idag sticker inte Krylbo ut mer än någon annan del av Avesta kommun, säger Susanne Lindström.

Trygga Krylboprojektet är ett EST projekt där EST står för Effektiv Samordning för Trygghet. Tanken är att personer från olika verksamheter och med olika beslutsfunktioner kan träffas, se problemen och vidta åtgärder. Trygga Krylbo-projektet drog i gång 1 september 2019 med att i första hand samla fastighetsägare i Krylbo, polisen och kommunen. När den kontakten var tagen och etablerad, knöts fler aktörer till projektet. Skolan, idrottsföreningar, näringslivet, församlingen och alla andra organisationer och föreningar bjöds in.

Bara det faktum att dessa människor samlades, började prata, resonera om vad de kunde göra, blev en start till förändring. Samarbetet har sedan dess utvecklats genom veckovisa träffar där läget i samhället har granskats.

En logg har förts med uppgifter om vad som hänt den senaste veckan. Det har handlat om klotterrapporter, polisiära insatser, statistik över incidenter och brottsliga händelser, läget i bostadskvarter och på skolorna men också positiva händelser som inträffat i Krylbo. Där har också beslut fattats om vad som krävs för att vissa händelser inte ska upprepas och vem som blivit ansvarig. Är det ett buskage som skapar otrygghet är det fastighetsägaren på vars mark busken växer, som tagit bort den och så vidare.

Projektet har fått till följd att människor börjat prata och lära känna varandra. Att se och förstå varandra skapar ett sammanhang och relationer.

- Brottsförebyggande arbete tar tid. Men i en sådan här samverkan hjälps vi åt. Trygghet skapar vi tillsammans, säger Susanne.

Vad händer då med Trygga Krylbo nu, efter Krylbodagen?

- Projekt tar ju alltid slut och så även Trygga Krylbo projektet. Jag har haft dialog med min närmaste chef om hur arbetet kan gå vidare i Krylbo. Min förhoppning är att jag kan fortsätta arbeta med den samverkan som vi byggt upp under dryga två år som projektet pågått.

I dag finns det alltså inga besked, då beslut måste tas av högre chefer beträffande tillsättning av resurser.

- Som jag ser det så är det självklart att arbetet måste fortgå men vem som kommer att fortsätta arbetet vill jag låta vara osagt. Jag hoppas att jag kan få fortsätta ett tag till. Min uppfattning är att det redan hänt mycket på två år under projektet men det är fortfarande arbete som kvarstår som måste göras.

Vad är din tanke och känsla för Krylbo?

- Jag tror på Krylbo och är positiv till framtiden. Jag vet att det finns ett stort engagemang och vilja från olika verksamheter, så väl kommunala som privata, om att återupprätta Krylbos anseende. Krylbo är vackert och har en stor potential. Inte minst ser jag en stolthet hos de som bor i Krylbo och det är det som är viktigt; att vara stolt över Krylbo!, säger Susanne som vill framföra ett varmt tack till alla som deltagit i projektet:

- Ni har bidragit med så mycket klokhet och goda idéer i den samverkan som bedrivits. Utan alla er hade inte projektet haft en sådan framgång.

Senast granskad 16 september 2021.