• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Öppettider:
  Måndag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 16:30
  Onsdag kl. 09:00 - 16:30 
  Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00**

  **Fredag 24 januari stängt pga planeringsdag! 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Stöd till arbetslösa och arbetssökande

Arbetsmarknadsenheten ska genom de kommunala arbetsmarknadsinsatserna höja den arbetssökandes kompetens och förbättra individens anställningsbarhet för ökade möjligheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten kan bland annat erbjuda förstärkt arbetsträning, utredning av arbetsförmåga, anställningar via arbetsmarknadsåtgärder, arbetspraktik, språkpraktik, handledning, vägledning, coachning och kartläggningar i de olika verksamheterna. Det är ett långsiktigt arbete med individen och arbetsmarknaden i fokus och genom att individen kommer ut i arbete så bidrar verksamheterna med kommunens och regionens kompetensförsörjning. 

Arbetsmaknadsenhetens övergripande syfte och mål med alla verksamheter är att kommunens invånare ska ha en social och ekonomisk trygghet genom att få arbete och försörja sig själva.

Du kan erbjudas:

 • Samverkansteam Avesta
 • Framtidsjobb Avesta
 • AME Service
 • Feriejobb
 • Ungdomscenter Avesta (UCA)

Är du motiverad att jobba med din egen förändring, behöver stöd från flera myndigheter och verksamheter och behöver möjlighet att hitta ett individuellt upplägg?
Samverkansteam Avesta 
Kungsgatan 29, är en verksamhet som ägs av Avesta Kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Teamet bedriver samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och kan hjälpa dig att komma vidare i livet och hitta eller återfå din förmåga till arbete eller studier.

Arbetsmarknadsenhetens övriga verksamheter finns på Koppardalsvägen 40,  vid vägen ser du skyltat Arbetsmarknadsenheten och Ungdomscenter Avesta.

Framtidsjobb Avesta är en arbets- och studieförberedande verksamhet. Här jobbar du t.ex. med att få ordning på din personliga ekonomi, din hälsa och din personliga utveckling mot att nå individuella uppsatta mål. Du får även kunskaper om arbetsmarknaden idag och i framtiden, arbetsmiljö, entreprenörskap och hur du kan starta eget företag. Målet är att du ska hitta dina egna styrkor och upptäcka vad du behöver för att komma vidare till studier eller arbete och egen försörjning.

AME Service erbjuder många olika sysselsättningar med fokus på personlig utveckling utifrån individuella behov och förutsättningar.Till exempel kan du jobba med att hämta och magasinera möbler, snickra, +67-tjänster som gräsklippning och snöskottning och hantering av kommunens avfallskärl och avfallspåsar.

Feriejobb för elever som är folkbokförda i Avesta administreras av Arbetsmarknadsenheten. Information om feriejobb hittar du under fliken "Jobba hos oss".

Ungdomscenter Avesta - vad gör man där?
Om du är 16-24 år och inte går i skolan eller jobbar så kan du få träffa ungdomshandläggare från Arbetsmarknadsenheten, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen som samverkar med varandra och träffar dig samtidigt. Tanken är att hitta utvecklande aktiviteter och insatser som gör det möjligt för dig att komma närmare arbete eller utbildning.

Vill du få mer information om Arbetsmarknadsenhetens verksamheter och om hur du kan få ta del av dem så klicka på "kontakt" uppe till höger på den här sidan så kommer du till Servicecenter som hjälper dig vidare.

Senast granskad 19 september 2019.