• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta 

  Besökstider:
  Måndag kl. 09:00-16:30
  Tisdag kl. 11:00-16:30
  Onsdag kl. 09:00-16:30
  Torsdag kl. 09:00-16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Kontrollplan

För alla lov- och anmälningspliktiga bygg-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en kontrollplan.

Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras under projektets gång. Kontrollplanen ska även visa vem som ska göra kontrollerna, på vilket sätt kontrollerna ska ske och mot vad kontrollerna ska göras. Byggherren är alltid den som har det yttersta ansvaret att gällande bygglagstiftning följs men i de fall det krävs en kontrollansvarig i ärendet ska denne vara dig behjälplig med detta.

Nedan finns exempel på kontrollplaner för olika enklare ärenden där kontrollansvarig vanligtvis inte krävs. Det finns även en mall som du kan använda när du upprättar din kontrollplan. Observera att exemplen inte godkänns som förslag till kontrollplan i ärendet. Kontrollplanen ska anpassas till det enskilda projektet. I de fall åtgärden gäller en rivningsåtgärd ska det även upprättas en rivningsplan. Nedan finns en mall även för detta. Kontrollplanen ska lämnas in och fastställas av miljö- och byggnadsnämnden för att du ska få startbesked och påbörja åtgärden. Under projektets gång ska kontrollplanen signeras efterhand som arbetena utförs. När arbetena är slutförda ska den signerade och underskrivna kontrollplanen lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden för att få slutbesked i ärendet.

 

Mall för upprättande av kontrollplan.

Mall för upprättande av rivningsplan.

Checklista för rivningsplan.

 

Exempel på kontrollplaner

Enkla byggnader

Enkla tillbyggnader

Utvändig ändring

Ändrad användning

Parkeringsplatser

Skyltar

Mur och plank

Eldstad

Hissar

Rivning

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter. Du hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan.  

Senast granskad 15 oktober 2020.