• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Öppettider:
  Måndag, Onsdag, Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 19:00
  Fredag kl. 09:00 - 15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder.

Det är du som byggherre som är ansvarig för att byggnads-, rivnings- och markarbeten utförs enligt gällande bestämmelser. I de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta.

Kontrollplanen är ett dokument för kontrollen av bygget. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras, mot vad kontrollen ska göras och vem som kontrollerar. Om kontrollplanen gäller rivningsåtgärder ska det finnas uppgifter om vilket farligt avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur både farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Kontrollplanen ska lämnas in och fastställas av miljö- och byggnadsnämnden innan du får startbesked för det du tänkt bygga.

   

Senast granskad 13 februari 2017.