• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Sök bidrag från stiftelsen

Du kanske funderar på att genomföra åtgärder eller projekt som skulle gynna den biologiska mångfalden i Avesta kommun? Det enda problemet är att du saknar finansiering för att genomföra detta? Grattis, då har du kommit helt rätt! Vi vill gärna uppmuntra just sådana initiativ och ger gärna bidrag till insatser som vi tror skulle vara till glädje för kommunens växt- och djurliv.

Vad kan man få bidrag för?

Det kan röra sig om nästan allt mellan himmel och jord. Här är några exempel på insatser man skulle kunna få bidrag till:

 • Att åta sig att slå en artrik äng.
 • Att restaurera och stängsla en före detta hagmark som vuxit igen.
 • Att anlägga eller restaurera en våtmark eller ett småvatten.
 • Att röja bort gran för att gynna ett biologiskt värdefullt lövbestånd.
 • Att göra biotopvårdande insatser i ett vattendrag.
 • Att bygga ett fågeltorn.
 • Att ta fram och sätta upp informationsmaterial om ett områdes natur.
 • Att anordna eller rusta en naturstig.
 • Att göra insatser för en hotad art.
 • Att frivilligt avsätta ett område för naturvårdsändamål.

Eftersom vi har en begränsad ekonomi kan vi inte garantera att alla bidragsansökningar beviljas, även om de bedöms gynna naturvården, men har du ett bra projekt på gång så är chanserna mycket goda att få ett bidrag.

Senast granskad 31 augusti 2021.