Dela sidan på sociala medier

Personuppgifter i handlingar och protokoll

Personuppgifter i kallelser och protokoll med mera

Kallelser med handlingar samt protokoll publiceras på Avesta kommuns hemsida. Om du skriver ett brev till Avesta kommun kan brevet med innehåll samt dina personuppgifter (namn och kontaktuppgifter)  vara läsbara på hemsidan i den framtida hanteringen av ärendet. 

 

Vem är vårt datasskyddsombud?

Samtligt styrelser, nämnder och bolag i Avesta har utsett ett gemensamt dataskyddsombud.

Du kan kontakta dataskyddsombudet om du har synpunkter som du vill att dataskyddsombudet ska få kännedom om i frågor som gäller behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige (nämnden eller bolaget). Dataskyddsombudet ska bland annat övervaka och kontrollera efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen i kommunen och samarbeta med och vara kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Dataskyddsombudet nås på e-post dataskyddsombud@avesta.se eller via vår växel 0226- 64 50 00.

 

 

 

Senast granskad 20 oktober 2020.