• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30
  Lunchstängt kl. 12.00–13.00

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta
  Besökstider:
  Måndag kl. 09.00–18.00
  Tisdag kl. 11.00–18.00
  Onsdag–torsdag kl. 09.00–18.00
  Fredag kl. 09.00–15.00

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Barnomsorg - Förskola/Pedagogisk omsorg

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna ett till fem år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande. I förskolan arbetar förskollärare, barnskötare och annan personal som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan, Lpfö 98/16 och skollagen. Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet.

Förskola

Förskoleverksamheten lägger grunden för det livslånga lärandet. Den ska vara trygg, rolig och lärorik för ditt barn. På förskolan leker och samspelar barn och vuxna med varandra i trygga miljöer. Verksamheten präglas av omsorg om barnens välbefinnande. Personal och ledning arbetar med tydliga mål för verksamheten och har höga förväntningar på att erbjuda en kvalitativ förskola. Arbetet på förskolan syftar till att stödja alla barns möjlighet till att få möta en likvärdig och stimulerande miljö.

Du som är vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om en plats till ditt barn på förskolan eller i Pedagogisk omsorg om du har ett behov av barnomsorg, på grund av studier eller arbete. Barnet får tidigast börja då denne fyllt ett år. Ansökan om barnomsorg kan dock lämnas in tidigare. Om det finns särskilda skäl för barnomsorg utöver vårdnadshavares studie- eller arbetssituation kan det anges vid ansökan, vilket behandlas av förskolechef.

Du som är arbetssökande eller föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, kan från och med barns ett års ålder ansöka om plats i förskola eller pedagogisk omsorg under minst tre timmar per dag, eller femton timmar i veckan.

Barn har från och med höstterminen det år de fyller tre år rätt till allmän förskola. Från och med första september samma år är den allmänna förskolan avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar minst 525 timmar per år och följer skolans läsårsschema.

Pedagogisk omsorg/familjedaghem

Pedagogisk omsorg erbjuds i vissa upptagningsområden som ett alternativ till förskola och är en verksamhet där en dagbarnvårdare tar emot barn i det egna hemmet. (familjedaghem). Förskolans läroplan är vägledande för pedagogisk omsorg. Läs mer om Pedagogisk omsorg.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds på en förskola i Avesta kommun och kan ansökas av dig som har arbetstid förlagd på kvällar och nätter mellan kl. 18:30 - 06:30 samt helger.  Läs mer om barnomsorg på obekväm arbetstid.

Senast granskad 08 september 2017.