Dela sidan på sociala medier

Marklov

Du behöver marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras mer än plus/minus en halv meter och om området är detaljplanelagt. Det kan också behövas marklov för trädfällning och skogsplantering om kommunen bestämt detta i en detaljplan eller i områdesbestämmelsera. Om ett visst höjdläge är bestämt i detaljplanen behövs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Använd gärna vår e-tjänst när du ska ansöka om marklov. Om du inte vill använda e-tjänsten hittar du ansökningsblanketter härHär kan du läsa om vilka handlingar som krävs i din ansökan.

Vid frågor är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter. Du hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan.  

Senast granskad 15 oktober 2020.