• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Öppettider:
  Måndag, Onsdag, Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 19:00
  Fredag kl. 09:00 - 15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Marklov

Du behöver marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras mer än plus/minus en halv meter och om området är detaljplanelagt. Det kan också behövas marklov för trädfällning och skogsplantering om kommunen bestämt detta i en detaljplan eller i områdesbestämmelsera. Om ett visst höjdläge är bestämt i detaljplanen behövs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Använd gärna vår e-tjänst när du ska ansöka om marklov. Om du inte vill använda e-tjänsten hittar du ansökningsblanketter här.

Läs mer om marklov i Boverkets broschyr "Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan"Här kan du även titta på en animerad film av broschyren.

Vänd dig gärna till kommunens servicecenter för att diskutera marklov eller få hjälp med att fylla i en ansökan. Du hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan.

 

Nyhet! Den 1 juli 2018 skedde en lagändring i plan- och bygglagen om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Lagändringen innebär att en lovpliktig åtgärd, trots att startbesked har getts, inte får påbörjas förrän fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

  

Senast granskad 19 oktober 2018.