Dela sidan på sociala medier

Livsmedelsverksamheter

Tillagning eller försäljning till allmänheten av livsmedel får endast ske i en registrerad anläggning. Anmälan om registrering gör du till miljöenheten senast 2 veckor innan du startar din verksamhet. Innan du får öppna din verksamhet måste du ha fått en bekräftelse på din registrering från miljöenheten.

Miljöenhetens information till nya livsmedelsföretagare

Blankett om registrering av livsmedelsanläggning
Tillagning eller försäljning till allmänheten av livsmedel får endast ske i en registrerad anläggning. Anmälan om registrering gör du till miljöenheten senast 2 veckor innan du startar din verksamhet. Innan du får öppna din verksamhet måste du ha fått en bekräftelse på din registrering från miljöenheten.

Gör en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Blanketten går att fylla i digitalt: spara blanketten på din dator, fyll i alla uppgifter och maila den sedan till miljo-bygg@avesta.se. Det finns ett stöddokument med begrepp på svenska, engelska och arabiska som kan vara till hjälp om du ska fylla i din blankett.

Ring 0226-64 50 00 (Servicecenter) för att få blanketten skickad till dig per post.

Viktigt att tänka på

  • Om livsmedelsföretaget byter lokal för verksamheten ska en ny anmälan om registrering göras, eftersom registreringen är knuten till lokalen.
  • Vid ägarbyte ska en ny registrering göras eftersom registreringen är knuten till livsmedelsföretagaren.
  • En ny ägare får inte påbörja verksamheten förrän myndigheten registrerat anläggningen.
  • Förändring av verksamheten, till exempel förändringar av sortiment, ombyggnationer med mera, kan kräva ny anmälan eller att anläggningen godkänns. Kontakta miljöenheten i god tid om förändringar planeras.
  • Livsmedelsföretagaren är skyldig att meddela miljöenheten om verksamheten upphör.

Livsmedelsverkets webbplats och rådgivning
På Livsmedelsverket hittar du fakta och lagstiftning inom livsmedelsområdet. Där kan du bland annat hitta vägledningar och branschriktlinjer som finns för din bransch.

Livsmedelsverkets rådgivningsenhet har en upplysningsservice för företagare. Denna nås via ett webbformulär eller via telefon 018-17 55 00 (telefontid tisdag till torsdag kl 09:00-11:00).

WHOs fem nycklar till säkrare mat
På Världshälsoorganisationens webbplats finns information om grundläggande livsmedelshygien på olika språk. Broschyr och affischen ”Fem nycklar till säkrare mat”.

Andra instanser

Vid start av ny livsmedelsverksamhet kan du behöva kontakta andra instanser, till exempel:

Bygglov/bygganmälan
Kontakta plan- och byggenheten, 0226-64 54 54. 

Köldmedia (exempelvis kylar, frysar, luftkonditioneringsaggregat, värmepumpar)
Kontakta miljöenheten, 0226-64 54 54.

Brandfarlig vara (exempelvis gasol)
Kontakta Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, 0226-64 58 00.

Uteservering
Avesta: Kontakta Teknisk Service, 0226-64 50 00 (Servicecenter) eller teknik@avesta.se.
Fagersta och Norberg: Kontakta NVK, 0223-446 00 eller nvk@nvk.fagersta.se.

Fettavskiljare
Avesta: Kontakta Avesta VA och Avfall AB, 0226-64 50 00 (Servicecenter).
Fagersta och Norberg: Kontakta NVK, 0223-446 00 eller nvk@nvk.fagersta.se.

Serveringstillstånd alkohol, försäljning av folköl med mera
Avesta och Norberg: Kontakta Omsorgsförvaltningen i Avesta kommun. 
Fagersta: Kontakta Socialnämnden i Fagersta kommun.

Avfallshantering livsmedelsföretag
Avesta: Kontakta Avesta VA och Avfall AB, 0226-64 50 00. Informationsblad avfallshantering för livsmedelsföretag - Avesta kommun.
Fagersta och Norberg: Kontakta Vafab Miljö, 021-39 35 00. Informationsblad avfallshantering för livsmedelsföretag – Fagersta och Norbergs kommuner.

Senast granskad 11 juni 2020.