• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30
  Lunchstängt kl. 12.00–13.00

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta
  Besökstider:
  Måndag kl. 09.00–18.00
  Tisdag kl. 11.00–18.00
  Onsdag–torsdag kl. 09.00–18.00
  Fredag kl. 09.00–15.00

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Hälso- och sjukvård

Ansvaret för din Hälso- och sjukvård delas mellan Landstinget Dalarna och Avesta kommun.

Landstinget har ansvar för akutsjukvård, slutenvård, öppenvård, specialiserad vård och rehabilitering. Läkarinsatserna till kommunen tillhandahålls av landstinget. 

Kommunen har ansvaret för hälso- och sjukvård med rehabilitering för dig som bor i vård- och omsorgsboende, eller boende med särskild service och till dig som har behov av sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. Kommunens ansvar omfattar insatser utförda av legitimerad sjuksköterska, legitimerad arbetsterapeut och legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

MAS har det övergripande tillsynsansvaret för att säkra god kvalitet i kommunens hälso- och sjukvård.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska nås på tel: 0226-64 55 46

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

MAR har det övergripande tillsynsansvaret för att säkra god kvalitet i kommunens rehabilitering.
MAS och MAR samarbetar kring riktlinjer, rutiner, instruktioner och kvalitetsarbete i syfte att stärka säkerheten för dig som patient.

Kvalitetssäkring

Våra sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och undersköterskor kvalitetssäkrar vården/rehabiliteringen för dig, genom att arbeta med evidensbaserad screening för att förhindra och förebygga risk för trycksår, undernäring, fall och munohälsa. Resultaten registreras i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Vi kvalitetssäkrar också vården för dig som har en demenssjukdom genom att skatta beteendemässiga och psykiska symptom för att planera din vård/rehabilitering på bästa sätt. Till vår hjälp har vi BPSD registret.

Relaterad information

Patientnämnden: http://www.ltdalarna.se/Politik/Politisk-organisation/Patientnamnden/
Landstinget Dalarna: http://www.ltdalarna.se/

Senast granskad 31 maj 2017.