Dela sidan på sociala medier

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning

Avestas, Norbergs och Fagerstas miljö- och byggförvaltningar är sedan 2006 hopslagna i Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning. Den gemensamma förvaltningen är fysiskt placerad i Avesta och svarar för bland annat miljö-, bygg- och planfrågor i alla de tre kommunerna.

Vad jobbar vi med?

På Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning jobbar vi för att värna om miljön och naturen, vi jobbar för en bra byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö. Vi gör det genom information, rådgivning och planering samt genom bedömning och tillståndsgivning i enlighet med politiska beslut och aktuell bygg- och miljölagstiftning.

Förvaltningens kontaktuppgifter: 

Besöksadress: Strandbacksvägen 7, Avesta (karta)
Postadress: Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, 774 81 Avesta
Telefon reception: 0226-64 54 54   
E-post: miljo-bygg@avesta.se  
Öppettider:  Vardagar 08:00-12:00, 13:00-16:00 
OBS! Endast förbokade besök. Byggenheten har telefontid mellan 10:00-12:00.

 

Förvaltningsledningen för Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning: 

Håkan Eck 
Förvaltningschef 
Telefon: 0226-64 50 54, e-post: hakan.eck@avesta.se

Stina Björnholm
Plan- och byggchef
Telefon: 0226-64 55 98, e-post: stina.bjornholm@avesta.se

Petter Isacson
Miljöchef 
Telefon: 0226-64 53 94, e-post: petter.isacson@avesta.se

Johan Ågren
Kart- och mätchef
Telefon: 0226-64 55 80, e-post: johan.agren@avesta.se 

Lotta Michols
Förvaltningsekonom
Telefon: 0226-64 55 57, e-post: lotta.michols@avesta.se

Senast granskad 18 november 2020.