• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta 

  Besökstider:
  Måndag kl. 09:00-16:30
  Tisdag kl. 11:00-16:30
  Onsdag kl. 09:00-16:30
  Torsdag kl. 09:00-16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Vindkraft

Vindkraftplanering

Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner har gemensamt arbetat med planering för vindkraft. Projektet, som har utförts av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning med hjälp av konsultföretaget SWECO Architects AB, har resulterat i handlingen "Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta kommun och Fagersta kommun, Planeringsunderlag för Norbergs kommun". Syftet med handlingen är att den ska underlätta för kommunerna, andra myndigheter och eventuella exploatörer i kommande prövningar av vindkraftsanläggningar.

Planen bygger på de kommuntäckande översiktsplanerna för Avesta och Fagersta från 2007 samt på Norbergs förra översiktsplan från 1993. Vindkraftplanen antogs våren 2011 av Fagersta och Norbergs kommuners fullmäktige samt hösten 2011 av Avesta kommuns fullmäktige. Därefter har en ny kommunomfattande översiktsplan tagits fram för Norberg (antagen i dec 2011) och i denna hänvisas i stor grad till vindkraftplanen.

För att läsa dokumenten nedan behöver du Acrobat Reader som du kan hämta gratis från Adobes hemsida. Observera att filerna innehåller många bilder och kan därför ta några minuter att ladda upp! 

Vindkraftplan - skriftlig del (pdf)

Vindkraftplan - plankarta (pdf)

 

Vindkraftpotential

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har även gjort en uppskattning av hur mycket vindkraftel som skulle kunna produceras i de ovan nämnda kommunerna, den så kallade vindkraftpotentialen. Läs mer om vindkraftpotentialen här.

 

Landskapsanalys

Som ett led i arbetet har en översiktlig landskapsanalys tagits fram. Denna har varit ute på samråd, har därefter reviderats och sedan, i januari 2011, godkänts som planeringsunderlag av kommunstyrelserna i Avesta, Fagersta och Norberg. Klicka här för att läsa mer om landskapsanalysen.

 

Kontakta gärna planarkitekt Erika Flygare för mer information. Hon kan nås på telefon 0226-64 50 53 eller via mail på erika.flygare@avesta.se.

   

Senast granskad 20 februari 2017.