• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Klicka här för särskilda öppettider påskhelgen   

  Öppettider:
  Måndag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 16:30
  Onsdag kl. 09:00 - 16:30 
  Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Förorening i mark och byggnad

Föroreningsskadade områden är en del av det nationella miljömålet "Giftfri miljö". Med föroreningsskadade områden avses mark- och vattenområden samt byggnader som är så förorenade av lokala utsläpp att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 


Om du ska efterbehandla (sanera) ett föroreningsskadat område ska du göra en anmälan till miljöenheten innan.

Innan en efterbehandling vidtas måste en anmälan göras till miljöenheten. 

Anmäl avhjälpandeåtgärd med anledning av föroreningsskadat område

Naturvårdsverkets information om förorenade områden

Ansvar

Ansvarig för efterbehandling av förorenade områden är den som bedriver en verksamhet eller utfört en åtgärd som bidragit till att området förorenats om verksamheten eller åtgärden är utförd efter 30 juni 1969. Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller bekosta efterbehandling av en förorenad fastighet är var och en efterbehandlingsansvarig som förvärvat fastigheten och vid förvärvet känt till föroreningarna eller då borde ha upptäckt dem (gäller fastigheter som förvärvats efter den 1 januari 1999). Ansvarsfrågan är ofta svår att utreda.

Anmälan om föroreningar upptäcks

Det finns också en skyldighet att underrätta miljöenheten om det upptäcks en förorening på en fastighet och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Underrättelsen kan ske skriftlig via brev, fax, E-post eller per telefon

Senast granskad 15 februari 2019.