• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

När du redan har en plats

Här kan du läsa om inskolning och schema.

Inskolning

När barnet blivit placerat på förskolan eller i pedagogisk omsorg skickas ett placeringsmeddelande till dig via e-post. Rektor kontaktar dig för att boka tid för ett inskolningssamtal. Inskolningen påbörjas tidigast det datum som står angivet som önskat datum för placering i ansökan. En inskolning innebär att du och ditt barn får lära känna personalen och den nya miljön. Inskolningen följer ett schema som planeras tillsammans med förskolan eller den pedagogiska omsorgen.

Fastställd avgift tas ut från första inskolningsdagen. 

Schema

När barnet blivit placerat på förskolan eller i pedagogisk omsorg ska du lämna in schema över barnets vistelsetid. Schemat ska vara löpande. Det vill säga att schemat gäller till dess att nytt schema lämnas in. Kom ihåg att om arbetsgivare, arbetstider eller studietider ändras, eller om du blir arbetssökande eller föräldraledig, ska du lämna ett nytt schema.

Schemat läggs utifrån de behov familjen har:

 • Om du arbetar eller studerar ska schemat läggas utifrån arbets-/studietid inklusive restid.
 • Om du är arbetssökande ska schemat läggas enligt överenskommelse med rektor. Från och med barns ett års ålder kan det innebära minst tre timmar per dag eller femton timmar i veckan.
 • Om du är föräldraledig ska schemat läggas utifrån de tider som rektor beslutat för sin verksamhet. I Avesta kommun gäller 15 timmar/vecka.
 • Om du är timvikarie gäller samma riktlinjer som för arbetande eller studerande. Ett schema läggs in om det är möjligt. I annat fall informeras förskolan om aktuella tider. 
 • Om barnets vårdnadshavare bor på olika adresser och barnet har växelvis boende, förutsatt att båda vårdnadshavare använder förskoleplatsen, ska båda vårdnadshavarna lämna in scheman så att rätt debitering kan göras.
 • Om du är sjukskriven, har sjukersättning eller graviditetspenning läggs schemat utifrån det behov du hade innan.

Schemat bör lämnas in minst tio arbetsdagar, men senast sju dagar i förväg innan schemaändringen börjar gälla. Syftet med att lämna in schema i tid är att förskolan eller pedagogisk omsorg ska hinna ta emot det nya schemat och göra eventuella förändringar i bemanningen så att barnen kan tas om hand på bästa sätt utifrån barngruppens sammansättning, behov och storlek så att en god miljö erbjuds.

Nytt schema ska inte lämnas in för normal ledighet så som sjukdom, sommarsemester, julledighet, sportlov, påsklov och övrig semester. Detta anmäler du direkt till förskolan eller den pedagogiska omsorgen. Minskad närvarotid under normal ledighet påverkar inte avgiften. Ditt barn har inte rätt att vara på förskola eller i pedagogisk omsorg när du har semester, eller annan ledighet (till exempel flextid, lov).

Schemat lämnas in via e-tjänsten IST Förskola (Hypernet självservice). För att använda e-tjänsten krävs att du har e-legitimation.

 

Senast granskad 26 augusti 2021.