• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta 

  Besökstider:
  Måndag kl. 09:00-16:30
  Tisdag kl. 11:00-16:30
  Onsdag kl. 09:00-16:30
  Torsdag kl. 09:00-16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Ärendets gång

När en privatperson, en organisation, ett företag eller en myndighet skickar in en handling till  kommunen uppstår ett så kallat ärende som kommunen nu ska bearbeta.

Hur går det till?

Ärendet registreras
Kommunen registrerar datum när ärendet kommer in och ger ärendet ett diarienummer. Diarienumret är unikt för varje ärende för att de lätt ska kunna hittas. Alla ska kunna se vilka ärenden som kommit in till kommunen.

Ärendet bereds och beslutas
Ärendet ska nu beredas. Det betyder att tjänstemän i kommunen tar fram nödvändig information om ärendet. I en del ärenden beslutar sedan kommunens olika styrelser eller nämnder.

Styrelserna och nämnderna kan även lämna över ärenden till en tjänsteman som då fattar ett beslut. Det gäller främst för rutinärenden.

Vissa ärenden ska gå vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut.

Beslutet meddelas
När ett beslut är fattat skickas det till den som berörs av det. På kommunens digitala anslagstavla meddelar kommunen att och när beslut är fattade. Vad som är bestämt går att läsa i nämndernas, styrelsernas och fullmäktiges protokoll.

Beslutet genomförs
Det är kommunens tjänstemän som ser till att det som de förtroendevalda har bestämt blir gjort.

Överklaga beslut

Du kan överklaga om du tycker att ett felaktigt beslut är taget inom kommunen.

Om du överklagar ett beslut som gäller en enskild person, kallas det för att göra ett förvaltningsbesvär. Du har tre veckor på dig att överklaga, efter att du fått beslutet.

Du kan överklaga ett kommunalt beslut om du anser att kommunen har fattat ett beslut som den inte har rätt att fatta. Det gäller också om du anser att själva beslutet bryter mot någon lag. Det kallas för att göra ett kommunalbesvär eller en laglighetsprövning.

 

Senast granskad 03 december 2019.