• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Kalkning

Foto: Inge Sundstedt

Eldning av kol, olja och andra fossila bränslen har orsakat utsläpp av svavelföreningar som gett upphov till många försurade sjöar och marker i Sverige. Utsläppen av försurande ämnen har minskat men fortfarande behöver kalkning utföras i vissa sjöar för att känsliga arter ska kunna leva där.

Avesta

Avesta kommuns sjöar är relativt förskonade från försurning. Sedan 2008 har inga sjöar kalkats i kommunen. Några sjöar står dock under bevakning, ifall situationen skulle försämras. Länsstyrelsen tar därför regelbundet prover på dessa sjöar.

Norberg

Sjöarna inom Norbergs kommun är generellt mer försurningskänsliga än i Avesta kommun. De flesta sjöarna är näringsfattiga och belägna på moränmarker med ett obetydligt inslag av buffrande mineraler. Sjöarna som ingår i åtgärdsplanerna kalkas med olika tidsintervall (beroende på sjöns omsättningstid). Större sjöar kalkas i första hand från båt, medan mindre och svårtillgängliga sjöar helikopterkalkas. År 2016 uppgick kalkningkostnaderna i Norbergs kommun till cirka 230 000 kronor, varav 85 % betalades av staten.

Följande sjöar ingår för närvarande i åtgärdsplanen för kalkningsverksamhet i Norberg:

 • Böloxen
 • Lilla Fjällingstjärnen
 • Stora Fjällingstjärnen
 • Storsjön (Ingolsbenning)
 • Lilla Mörtaren
 • Stora Gåslungen
 • Stora Mörtaren
 • Stora Myggharstjärnen
 • Dammsjön (Gäsjö)
 • Stora Dyllingen
 • Stensjön
 • Gladtjärnen
 • Orgen
 • Spjuten
 • Stora Alten
 • Stora Ristjärnen
 • Ungen
 • Hyttjärnen
 • Ösjön
 • Toftsjön

Fagersta

Sjöarna inom Fagersta kommun är, liksom i Norberg, relativt försurningskänsliga. De är ofta näringsfattiga och belägna på moränmarker med ett obetydligt inslag av buffrande mineraler. Sjöarna som ingår i åtgärdsplanerna kalkas med olika tidsintervall (beroende på sjöns omsättningstid). Samtliga sjöar i Fagersta kalkas från helikopter. År 2016 uppgick kalkningskostnaderna i Fagersta kommun till drygt 60 000 kronor, varav 85 % betalades av staten.

Följande sjöar ingår för närvarande i åtgärdsplanen för kalkningsverksamhet i Fagersta:

 • Stora Trehörningen
 • Dammen
 • Trehörningen
 • Dammsjön (Ombenning)
 • Södra Dammsjön
 • Norra Dammsjön
 • Onsjön
 • Stora Ötjärnen
 • Stora Aborrtjärnen
 • Gladtjärnen
 • Hälltjärnen
 • Sundbo Dammsjön
Senast granskad 31 augusti 2021.