Dela sidan på sociala medier

Rökfria miljöer

Den 1 juli 2019 började en ny tobakslag att gälla. I den nya lagen finns bestämmelser om fler rökfria miljöer. 

Varför införs en ny tobakslag?

Den svenska tobakspolitiken har som mål att rökningen ska minska. Lagen innehåller regler som skapades för att skydda människor och motverka att ungdomar börjar röka. Genom att förbjuda rökning på fler platser ges människor en möjlighet att vara där utan att utsättas för röken.

Vem har ansvaret för att lagen efterföljs

Det är den som äger eller på annan grund använder en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som har ansvar att se till så att reglerna efterföljs.

Den som ansvarar för rökförbudet måste tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Det finns inga särskilda krav på skyltarna förutom att de måste vara tydliga.

Genom att informera och plocka bort askkoppar samt annat som uppmuntrar till rökning, kan du bidra till att förbudet följs.

Fler produkter omfattas av lagen

I den nya lagen är det inte bara tobaksrök som omfattas av rökförbudet. Vattenpipsrökning, rökning av elektroniska cigaretter eller örtprodukter är några av produkterna som omfattas av rökförbudet.

Ansvar för tillsynen

Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna. Det betyder att kommunen ska se till så att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver. Kommunen kan förelägga, med eller utan vite, den som är ansvarig om lagen inte efterlevs. I Avesta kommun är det hälsoskyddsenheten på miljö- och byggförvaltningen som har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna.

Senast granskad 11 juni 2020.