• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Öppettider:
  Måndag, Onsdag, Torsdag kl. 09:00 - 18:00
  Tisdag kl. 11:00 - 18:00
  Fredag kl. 09:00 - 15:00
  Lunchstängt alla dagar kl. 12:00 - 13:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Bygglov

Bygga nytt, bygga till, glasa in altaner eller väsentligt ändra användningen samt yttre utseende är exempel på åtgärder som nästan alltid kräver bygglov.

   

Lovprövningen avser prövning av:

 • lämplighet
 • lokaliseringen
 • placering på tomt
 • yttre utformning
 • användningen
 • tillgänglighet
 • säkerhetsfrågor
 • tekniska egenskapskrav

Se en schematisk bild av bygglovsprocessen här

Läs mer här om hur du utformar din ansökan

Här hittar du de blanketter du behöver för att söka bygglov

Här hittar du en broschyr om att bygga på landet

 Nyhet! Den 1 juli 2018 skedde en lagändring i plan- och bygglagen om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Lagändringen innebär att en lovpliktig åtgärd, trots att startbesked har getts, inte får påbörjas förrän fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

 

Friggebodar, Attefallshus och andra nya bygglovbefriade åtgärder

För tomter med en- och tvåbostadshus (inklusive fritidshus) finns vissa lättnader i bygglovsplikten. 

 • Komplementbyggnader om totalt max 15 kvm, med en taknockshöjd som inte överstiger 3 meter och som inte placeras närmare någon tomtgräns än 4,5 meter (s.k. friggebod) får uppföras utan bygglov.
 • Skärmtak på max 15 kvm som anordnas över uteplatser eller vid en entréer om de inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter (gäller även mot gata). 
 • Om grannen godkänner det får man bygga de beskrivna komplementbyggnaderna och/eller skärmtaken närmare tomtgräns än 4,5 m.

Den 2 juli 2014 infördes vissa förändringar i plan- och bygglagen så att fler åtgärder ska kunna göras utan krav på bygglov. Det krävs dock anmälan samt startbesked från byggnadsnämnden innan byggstart. Om ditt hus är en kulturhistoriskt värdefull byggnad krävs alltid bygglov.

 • Komplementbyggnader och mindre bostäder på sammanlagt 25 kvadratmeter kan uppföras vid en- och tvåbostadshus.
 • En- och tvåbostadshus kan byggas till med maximalt 15 kvadratmeter.
 • På en- och tvåbostadshus kan högst två takkupor kunna byggas.
 • Enbostadshus kan inredas med ytterligare en bostad.

Läs mer om bygglovsbefriade åtgärder i Boverkets broschyr "Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan".

 

Vänd dig gärna till kommunens servicecenter för att diskutera bygglovfrågor eller få hjälp med att fylla i en ansökan. Du hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan.    

Senast granskad 09 augusti 2018.