Dela sidan på sociala medier

Djur och natur

Här kan du bland annat läsa om hur vi jobbar för att skydda den värdefulla naturmiljön men också vad du kan göra om du misstänker att djur far illa eller har hittat sjuka och/eller skadade djur på kommunens mark.

Naturen i södra Dalarna och norra Västmanland hyser en stor artrikedom eftersom det just här sker en överlappning av utbredningsområden för nordliga och sydliga arter. Vi befinner oss på vad som brukar kallas Limes Norrlandicus eller den biologiska norrlandsgränsen. 

Senast granskad 09 juni 2020.