• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Överklaga beslut

Är du inte nöjd med ditt beslut som miljö- och byggnadsnämnden tagit enligt miljöbalken eller livsmedelslagen så har du rätt att överklaga det. Skicka in din överklagan till miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor efter att du tagit del av beslutet.

Om du har fått ett beslut som angår dig och som går dig emot kan beslutet i de allra flesta fall överklagas. Det framgår i beslutet om det går att överklaga.

Gör såhär för att överklaga

Skriv ett brev till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, 774 81 Avesta och tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha. Ange delegationsbeslutsnummer så att vi kan se vilket ärende det gäller. Skicka med alla papper som kan ha betydelse för ärendet. Underteckna brevet och texta namnförtydligande samt postadress och telefonnummer. Uppge gärna e-postadress.

Miljö- och byggnadsnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet (vanligtvis det datum du skrivit på mottagningsbeviset). Detta är ett villkor för att ärendet ska kunna tas upp till ny prövning. Bedömer nämnden att överklagandet har kommit in för sent fattar nämnden ett beslut om att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Om överklagandet kommit in i rätt tid kommer miljö- och byggnadsnämnden antingen att själv fatta ett nytt beslut, om det till exempel framkommer att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter, eller vidarebefordra ärendet till nästa instans för beslut.

De flesta överklaganden som rör beslut enligt miljöbalken och livsmedelslagen skickas vidare till Länsstyrelsen i det län det gäller. Vissa beslut, såsom beslut om miljösanktionsavgift, skickas till Mark- och miljödomstolen.

Senast granskad 24 september 2021.