Dela sidan på sociala medier

Äldre ritningar

Ibland kan det vara intressant att titta på de ritningar som togs fram när ett hus byggdes och på sådana som har gjorts i samband med tidigare förändringar. Ritningar kan t ex vara av intresse för den som planerar ett husköp eller en utbyggnad men även för den som sysslar med historisk forskning.

   

Avesta

I Avesta kan man vända sig till Avestas kommunarkiv för att få titta på och/eller kopiera gamla ritningar. Om bygglov har sökts de senaste fem åren kan det vara så att inlämnade ritningar ännu inte har skickats till kommunarkivet utan finns hos miljö- och byggförvaltningen.

Länk till Avesta kommunarkiv

Miljö- och byggförvaltningen: Telefon 0226-64 54 54, Mail miljo-bygg@avesta.se

 

Fagersta

Fagerstas äldre ritningar, före 2006, finns i Fagerstas kommunarkiv. Ritningar som har lämnats in till kommunen efter år 2006 finns i Avestas kommunarkiv. Om bygglov har sökts de senaste fem åren kan det vara så att inlämnade ritningar ännu inte har skickats till kommunarkivet utan finns hos miljö- och byggförvaltningen.

Länk till Avesta kommunarkiv

Länk till Fagerstas kommunarkiv

Miljö- och byggförvaltningen: Telefon 0226-64 54 54, Mail miljo-bygg@avesta.se

 

Norberg

Norbergs äldre ritningar finns i Norbergs kommunarkiv. Ritningar som har lämnats in till kommunen efter år 2006 finns i Avestas kommunarkiv. Om bygglov har sökts de senaste fem åren kan det vara så att inlämnade ritningar ännu inte har skickats till kommunarkivet utan finns hos miljö- och byggförvaltningen.

Länk till Norbergs kommunarkiv

Länk till Avesta kommunarkiv

Miljö- och byggförvaltningen: Telefon 0226-64 54 54, Mail miljo-bygg@avesta.se

   

Senast granskad 15 oktober 2020.