Dela sidan på sociala medier

Miljöskydd

Miljöskydd omfattar frågor som rör att upptäcka, förebygga och minimera riskerna för den yttre miljön. I Avesta, Fagersta och Norberg har miljöenheten på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltningen ansvaret för frågor som rör miljöskydd.

Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö

Miljöfarliga verksamheter omfattas av kraven i miljöbalken och det är upp till verksamhetsutövaren att se till att miljöbalkens krav följs. Enligt kraven i miljöbalken är det verksamhetsutövaren som ska planera och kontrollera sin verksamhet så att olägenheter för människors hälsa eller för miljön inte uppstår. 

Om du till exempel ska installera ett enskilt avlopp, oljecistern eller värmepump ska du anmäla/ansöka om det hos miljöenheten.

Senast granskad 11 juni 2020.