• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Öppettider:
  Måndag, Onsdag, Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 19:00
  Fredag kl. 09:00 - 15:00 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Folköl, tobak och e-cigaretter

Vad krävs för att få sälja eller servera folköl och vad krävs för att få sälja tobak?

Folköl

Servering av folköl får ske i lokaler som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 i livsmedelslagen (2006:84) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien och är avsedda för stadigvarande verksamhet/försäljning med livsmedel och där mat serveras/säljs.

Verksamheten ska anmälas till den kommun där servering/försäljning ska ske. Försäljning/servering får inte påbörjas innan anmälan gjorts. Den som bedriver försäljning/servering med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över verksamheten och ansvara för att personalen har kunskaper om vad som gäller för försäljning/servering. För egenkontrollen ska finnas ett särskilt program som ska skickas in till kommunen tillsammans med anmälan.

Avgifter

Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillsyn över försäljning/servering av folköl. Den årliga avgiften för 2017 är 1 700 kronor.

Tobak

Innan försäljning av tobaksvaror kan påbörjas ska anmälan göras till den kommun där försäljningen ska ske. Till anmälan ska bifogas egenkontrollprogrammet och övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska detta anmälas till kommunen utan dröjsmål. Näringsidkaren har ansvar för att personalen får den information och det stöd som behövs för att lagen ska följas och anslutande föreskrifter.

Kommunen tillsammans med polismyndigheten är ansvariga för tillsynen över försäljningen av tobaksvaror. Vid tillsyn kontrolleras bland annat att tobak inte säljs till personer under 18 år och att produkterna har rätt märkning.

Avgifter

Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillsyn över tobaksförsäljning. Den årliga avgiften för 2017 är 1 700 kronor.

E-cigaretter

Försäljning av e-cigaretter ska anmälas till den kommun där försäljning ska ske. Till anmälan ska bifogas ett egenkontrollprogram. Åldersgräns för köp är 18 år. Det ska finnas en tydlig och synbar information om detta. Mer information lämnas av kommunens alkohol- och tobakshandläggare.

Avgifter

Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillsyn över e-cigarettsförsäljning. Den årliga avgiften för 2017 är
1 700 kronor.

 

Anmälan

Här finns anmälningsblanketter (öppnas i nytt fönster):

Anmälan om folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram folköl

Anmälan om tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram tobak

Anmälan om försäljning av e-cigaretter

Egenkontrollprogram e-cigaretter

Kontakt

Alkohol- och tobakshandläggare
Tel: 0226-64 53 37
E-post: omsorg@avesta.se

Senast granskad 28 februari 2019.