• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl 08.00–16.30.
  Lunchstängt kl 12.00–13.00.

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta
  Besökstider:
  Måndag kl 09.00–16.30
  Tisdag kl 11.00–16.30
  Onsdag–torsdag kl 09.00–16.30
  Fredag kl 09.00–15.00

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Folköl och tobak

Vad krävs för att få sälja eller servera folköl och vad krävs för att få sälja tobak?

Folköl

Servering av folköl får ske i lokaler som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 i livsmedelslagen (2006:84) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien och är avsedda för stadigvarande verksamhet/försäljning med livsmedel och där mat serveras/säljs.

Verksamheten ska anmälas till den kommun där servering/försäljning ska ske. Försäljning/servering får inte påbörjas innan anmälan gjorts. Den som bedriver försäljning/servering med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över verksamheten och ansvara för att personalen har kunskaper om vad som gäller för försäljning/servering. För egenkontrollen ska finnas ett särskilt program som ska skickas in till kommunen tillsammans med anmälan.

Avgifter

Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillsyn över försäljning/servering av folköl. Den årliga avgiften för 2017 är 1 700 kronor.

Tobak

Innan försäljning av tobaksvaror kan påbörjas ska anmälan göras till den kommun där försäljningen ska ske. Till anmälan ska bifogas egenkontrollprogrammet och övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska detta anmälas till kommunen utan dröjsmål. Näringsidkaren har ansvar för att personalen får den information och det stöd som behövs för att lagen ska följas och anslutande föreskrifter.

Kommunen tillsammans med polismyndigheten är ansvariga för tillsynen över försäljningen av tobaksvaror. Vid tillsyn kontrolleras bland annat att tobak inte säljs till personer under 18 år och att produkterna har rätt märkning.

Avgifter

Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillsyn över tobaksförsäljning. Den årliga avgiften för 2017 är 1 700 kronor.

Anmälan

Här finns anmälningsblanketter (öppnas i nytt fönster):

Anmälan om folkölsförsäljning

Anmälan om tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram folköl

Egenkontrollprogram tobak

Kontakt

Christina Nilsson
Tel: 0226-64 53 37
E-post: christina.nilsson@avesta.se

Eva Thomson
Tel: 0226-64 50 37
E-post: eva.thomson@avesta.se

Senast granskad 22 mars 2017.