• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Öppettider:
  Måndag, Onsdag, Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 19:00
  Fredag kl. 09:00 - 15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Rivningslov

Du måste ha rivningslov för att riva en byggnad eller delar av en byggnad inom detaljplanelagt område. Det gäller ibland även utanför planlagt område, om det finns områdesbestämmelser som innehåller en bestämmelse om detta.

Utanför planlagt område, om det inte finns några områdesbestämmelser enligt ovan, behöver du göra en anmälan när du ska riva en huvudbyggnad.

För att flytta en byggnad från en plats till en annan krävs rivningslov och sedan bygglov på den nya platsen.

Här kan du ta reda på om det finns någon detaljplan eller områdesbestämmelser som gäller på din fastighet.

Använd gärna vår e-tjänst när du ska ansöka om rivningslov. Om du inte vill använda e-tjänsten hittar du ansökningsblanketter här.

Läs mer om rivningslov i Boverkets broschyr "Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan". Här kan du även titta på en animerad film av broschyren.

Vänd dig gärna till kommunens servicecenter för att diskutera rivningslov eller få hjälp med att fylla i en ansökan. Du hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan.   

 

Nyhet! Den 1 juli 2018 skedde en lagändring i plan- och bygglagen om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Lagändringen innebär att en lovpliktig åtgärd, trots att startbesked har getts, inte får påbörjas förrän fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Senast granskad 19 oktober 2018.