• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta
  Besökstider:
  Måndag kl. 09.00–18.00
  Tisdag kl. 11.00–18.00
  Onsdag–torsdag kl. 09.00–18.00
  Fredag kl. 09.00–15.00

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Strandskyddsdispens

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd. Syftet med strandskyddet är dels att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till sjöar och vattendrag, och dels att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv. 


Normalt omfattar strandskyddet ett område inom 100 meter från strandlinjen, både upp på land och ut i vattnet. Strandskyddet mäts horisontellt. Ibland har länsstyrelsen upphävt eller utökat strandskyddsområdet och det kan därför variera mellan 25 och 300 meter. Funderar du på om ett område är strandskyddat kan du kontakta kommunen för att få hjälp. 

 

Exempel på förbjudna åtgärder inom strandskyddat område 

Bygga nytt. Ändra befintliga byggnader eller deras användning så att de inskränker allmänhetens tillgång till strandskyddat område. Utöka sin så kallade privata zon/hemfridszon. Gräva eller förbereda byggnationer.

 

Dispens från strandskyddet

Vill du göra någon av de åtgärder som är förbjudna inom strandskyddat område måste du ansöka om dispens. För att en dispens ska beviljas måste det finnas s k särskilda skäl för detta. De sex särskilda skäl som finns att välja mellan anges i miljöbalken. Kom ihåg att det i vissa fall krävs strandskyddsdispens även för bygglovsbefriade åtgärder.

Om du planerar någon åtgärd i närheten av en sjö, å eller vattendrag bör du alltid rådfråga kommunen om området är strandskyddat och om åtgärden kräver strandskyddsdispens. Miljö- och byggförvaltningen kan lämna ytterligare information om strandskydd.

Senast granskad 13 februari 2017.