• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Avesta Stadsplan

Bildkollage

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse beslutade hösten 2015 att avsätta resurser för att ge Avesta kommun en visionär stadsplan för ett framtida Avesta. Under våren 2016 inleddes detta arbete som ett projekt tillsammans med tjänstemän vid Avesta kommun. 

Den 29 mars 2021 antogs förslaget till Avesta stadsplan av kommunfullmäktige och kommer därmed att utgöra styrande inriktningsunderlag för kommande planering och utveckling i Avesta centrum.

Inför beslutet har samråd skett där intresserade och berörda Avestabor har haft möjlighet att tycka till om förslaget.

Parallellt med det arbetet har den av Johnsonsstiftelsen anlitade arkitektfirman P.A.C.E. /Djurgårdsstaden Arkitekter tagit fram både en film och en helt egen webbsida på hur Avestas framtida centrum kan komma att se ut.

På den, egna sajten kan intresserade mer i detalj granska förslaget. Här beskrivs de olika delarna i staden, vad syftet är och vad det innebär och du kan som betraktare följa med på en promenad runt om de olika delarna av staden; Centrum, Koppardalen och Stationsområdet.

Här kan du ta del av stadsplanens sajt och den kortare film som tagits fram

Webbsajt som byggts upp för planförslaget nås på denna länk

En film om planförslaget nås på denna länk

Vill du ta del av planhandlingen så hittar du den här

För att läsa dokumenten nedan behöver du Acrobat Reader som du kan hämta gratis från Adobes hemsida.

Planhandling Avesta Stadsplan (pdf)

Tidigare arbete i projektet

Efter att ha genomfört det stora projektet Avesta 2020 i syfte att lyfta Avesta som en attraktiv ort där befolkningen ökar togs nästa steg i Avestas utveckling genom detta samarbete med Johnsonstiftelsen. I likhet med övriga större stadsbyggnadsprojekt som kommunen genomfört på senare tid har även detta arbete strävat efter att inkludera människorna i staden och ge dem möjlighet till ett medborgarinflytande. En nog så viktig och betydelsefull del i arbetet.

I arbetet genomfördes som första steg en ortsanalys och i detta efterfrågades input från allmänheten via en webbenkät/webbkarta. Baserat på de synpunkter som inkom, genomförd ortsanalys och den workshop som hölls togs tre olika framtidsvisioner fram. Mer information om visionerna finns längre ned på sidan.

Med utgångspunkt i det arbete som utförts har olika förslag till gestaltning av dessa stadsdelar analyserats, samt kommunicerats med kommunen, och nu finns ett färdigt förslag till stadsplan som lämnats in för politisk behandling av kommunfullmäktige.

Tidigare delar i projektet

Titta på visionerna

Inkomna synpunkter

Kontakta gärna planingenjör Peter Granqvist för mer information. Han kan nås på telefon 0226-64 51 69 eller via mail på peter.granqvist@avesta.se

Senast granskad 24 september 2021.