• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Arkiv snödagbok

Här kan du läsa om åtgärder vi utfört under säsongen.

2021-02-10

4cm nysnö. Snöröjning utgår 13:00 på gång och cykelvägar. Övrig prioreterad snöröjning utgår 15:00 på det kommunala vägnätet.

2021-02-09

Prioreterad halkbekämpning utförs på Gång och cykelvägar, parkeringar och korsningar/rondeller.

2021-02-08

 4-5 cm nysnö. Prioreterad snöröjning utgår 20.00 i Avesta, skogsbo, Karlbo, Krylbo, By/Näs och Nordanö. 

9cm nysnö i Horndal, där utgår total snöröjning.

2021-02-06

5-6 cm nysnö. Total snöröjning utförs i hela kommunen på de kommunala vägarna och gång och cykelvägarna. Snöröjningen efterföljdes av halkbekämpning på Gång och cykelvägar, parkeringar och större korsningar/rondeller. 

2021-02-04

Halkbekämpning utförs på Järnvägsgatan, och i korsningar/rondeller på större vägar.

2021-02-03

Prioreterad snöröjning och halkbekämpning är utförd. 

Snöbortforsling/breddning av Brunnbäcksvägen utförs under dagen.

2021-02-02

Prioreterad snöröjning och halkbekämpning  utgår 20.00
Brunnbäcksvägen kommer att breddas efter avslutat snöfall och snöröjning. 

2021-01-27

Snöbortforsling pågår runt om i kommunen.

2021-01-26

Snöbortforsling pågår runt om i kommunen.

2021-01-25

Halkbekämpning av gång och cykelvägar, kommunala parkeringar och villagator utförs.

2021-01-23

Halkbekämpning genomfartsleder utförs

2021-01-22

Halkbekämpning utförs på gång och cykelvägar, korsningar/rondeller på större vägar och parkeringar. 

Punktinsatser med moddröjning pågår under dagen.

Arbete med att isröja runt dagvattenbrunnar pågår, så att smältvatten lättare rinner bort från gatorna.

2021-01-21

Total snöröjning utgår 04.00

2021-01-20 

Snöfall hela dagen enligt prgonos 07.00. Total snöröjning utgår 13.00. Högst troligt kommer den att efterföljas av en snöröjning till den 21/1 på morgonen. Mer info kommer. 

2021-01-19

Punktinsatser med moddröjning kommer att utföras under dagen. 

Isrivning och snöbortforsling på genomfartsleder pågår.

2021-01-18

Isrivning och snöbortforsling på genomfartsleder pågår.

2021-01-17

Kontroll halka

2021-01-16

Kontroll halka

2021-01-15

-15 grader. Isrivning och snöbortforsling av genomfartsleder pågår.

2021-01-14

-7 grader. Plogning av gång och cykelvägar påbörjas 04.00.

isrivning av genomfartsleder och snöbortforsling utföres under dagen. Vägar som isrivs och som snöbortforsling utförs på är b.l.a Nybyvägen, Skogsbovägen, Corneliusgatan, Kungsgatan och Folkaregatan m.f.l

2021-01-13

-6 grader. Snöbortforsling och städning pågår runt om i hela kommunen.

2021-01-12

-6 grader. Total snöröjning utgick klockan 00.00. Snarast efter avslutad snöröjning så kommer halkbekämpning att utföras på gång och cykelvägar, korsningar och parkeringar. 

Uppdatering 16.16

I stort sett alla vägar snöröjda vid 16.00 

2021-01-11

-8 grader. 10 cm nysnö under dagen enligt prognos. Genomfartsleder snöröjs vid 15. total snöröjning planeras utgå 01.00 natten till tisdag

2021-01-10

Total snöröjning utgår 14.00.

2020-12-14 Gångbron över järnvägen i Krylbo halkbekämpas

2020-12-11 Saltning av genomfartsleder utförs.

2020-12-04

1 plusgrad. c.a 3 cm blötsnö. Enligt prognos vid 07.00 så förväntas temperatur stiga ytterligare och snösmältningen öka. Inga åtgärder planeras 07.00  på grund av stigande temperaturer.

2020-12-01

1 plusgrad. Sjunkande temp mot eftermiddag. Halkbekämpning på Gång och cykelväg, parkeringar och korsningar utgår 15.00.

2020-11-19 

Fyra minusgrader. Inga åtgärder utförs.

2020-11-28

Tre minusgrader. Inga åtgärder utförs.

2020-11-27 

två minusgrader. Halkbekämpning av genomfartsleder genomförs. Sandning av gång och cykelvägar utgår 11.00

Torsdag 5 mars

-2 grader. Sandning av gång och cykelvägar, korsningar och parkeringar påbörjas klockan 06.30.

Onsdag 4 mars

0 gradigt och snöfall. enligt prognos så ska snöfallet upphöra framåt kvällen. Total snöröjning påbörjas klockan 15.30

Tisdag 3 mars

3 grader. Snöblandat regn. Inga åtgärder utförs.

Måndag 2 mars

Inga åtgärder utförs

Söndag 1 mars

totalt 10 cm nysnö. 

total snöröjning påbörjas klockan 09.00

2019

Fredag 27 dec

3 minusgrader. Halkbekämpning utförd under natten, centrumparkeringar.

Fredag 20 dec

3 plusgrader. Kontroller utförs 03.00 vid 04.30 beställs halkbekämpning på villagator. 

Torsdag 19 dec

0 grader. Inga åtgärder planeras 14.00. Kontrolller för halka utförs 20.00. Inga åtgärder utförs.

Onsdag 18 dec

3 plusgrader. Ca 2 cm blötsnö faller mellan kl 07-10. Stigande temperatur förväntas enligt prognos. Prioreterad halkbekämpning påbörjas 15.00

Tisdag 17 dec

4 plusgrader. Inga åtgärder utförs

Måndag 16 dec

2 plusgrader. Punktinsatser med halkbekämpning utförs.

Söndag 15 dec

2 plusgrader. Inga åtgärder utförs

Lördag 14 dec

2 plusgrader. Inga åtgärder utförs

Fredag 13 dec

2 plusgrader. Avsmältande vägbanor, gång och cykelbanor och parkeringar. Inga åtgärder planeras.

Torsdag 12 dec

3 plusgrader. Avsmältande vägbanor, gång och cykelbanor och parkeringar. Inga åtgärder planeras. 

Onsdag 11 dec

3 plusgrader. moddiga vägbanor. Gång och cykelbanor halkbekämpade den 10 dec. Ingen halka på gång och cykelvägar upplevs vid kontroller under dagen. Inga åtgärder planeras klockan 15.45

Tisdag 10 dec

-5 grader. Total snöröjning utförd under natten. Sandning av gång och cykelvägar och korsningar pågår.

Måndag 9 dec

2 plusgrader. Mindre områden där halka upplevs förekommer. Punktinsatser mot halka på gång och cykelvägnätet utförs klockan 08.00 Regn som övergår i intesivt snöfall senare på eftermiddag kväll. 

10cm nysnö klockan 20.00. Snöfallet upphör c.a 22.00 och en totalsnöröjning påbörjas.

Söndag 8 dec

3 minusgrader. Intensivt snöfall under dagen. totalt c.a 5 cm klockan 15. Vid kontroll 20.00 så har större delen av snön smält. 

Lördag 7 dec

1 plusgrad. Inga åtgärder utförs

Fredag 6 dec

4 plusgrader. Vid kontroller så ser gatorna snö och isfria ut. Inga åtgärder planeras för stunden det dygnet.

Torsdag 5 dec

4 plusgrader. Större vägar i stort sett rena. Fläckvis halka förekommer på GC vägar. Punktinsatser för halkan har utförts under dagen.

Onsdag 4 dec

1 plusgrad. Halka förväntas. Täta kontroller genomförs. När behovet finns så kommer en halkbekäpning att utföras. Genomfartsleder saltas.

Tisdag 3 dec.

0 gradigt. Väderomslag. Stor halka förväntas. Täta kontroller kommer att utföras under kväll och natt till onsdag. Om behövet finns så kommer en halkbekämpning att utföras.

Måndag 2 dec

-4 grader. Inga åtgärder planeras. 

Söndag 1 dec

Inga åtgärder planeras. 

Lördag 30 nov

Inga åtgärder planeras. 

Fredag 29 nov

-2 grader. En prioreterad snöröjning påbörjas klockan 03.00. Halkbekämpning utförs på gång och cykelvägar och korsningar under dagen. Inga åtgärder planeras. 

Torsdag 28 nov

0 gradigt. Snöblandat regn faller. c.a 2 cm vid 09 tiden.Täta kontroller kommer att utföras under dagen. 
Enligt prognos 15.00 så kommer snöfallet att upphöra 05.00 den 29/11 och en prioreterad snöröjning planeras att påbörjas vid 03.00 den 29/11.En total snöröjning utförs i Horndal 03.00. När snöröjningen är utförd så utförs en prioretarad halkbekämpning.

Onsdag 27 nov

1 plusgrader. Inga åtgärder utförs

Tisdag 26 nov

3 plusgrader. Inga åtgärder utförs

Måndag 25 nov

0 gradigt. Inga åtgärder utförs.

Söndag 24 nov

2 plusgrader. Inga åtgärder utförs.

Lördag 23 nov

5 plusgrader. Inga åtgärder utförs

Fredag 22 nov

4 plusgrader. Inga åtgärder utförs

Torsdag 21 nov

5 plusgrader. Inga åtgärder utförs

Onsdag 20 nov

4 plusgrader. Inga åtgärder utförs

Tisdag 19 nov

4 plusgrader. Inga åtgärder utförs

Måndag 18 nov

6 plusgrader. Inga åtgärder utförs

Söndag 17 nov

5 plusgrader. Inga åtgärder utförs

Lördag 16 nov

4 plusgrader. Inga åtgärder utförs.

Fredag 15 nov

3 plusgrader. Genomfartsvägar saltas. Inga övriga åtgärder planeras klockan 09.30.

Torsdag 14 nov

3 plusgrader. Inga åtgärder planeras.

Onsdag 13 nov

4 plusgrader. i stort sett avsmälta gång och cykelbanor och vägar. Inga åtgärder planeras. 

Tisdag 12 nov

4 plusgrader. Moddiga Gång och cykelbanor och körbanor. Stora mängder regn väntas under eftermiddagen. Inga åtgärder planeras 12.30. 

Måndag 11 nov

1 plusgrad. lätt snöfall. Enligt prognos 14.30 så väntas regn och ytterliggareplusgrader. Inga åtgärder planeras 14.30.

Söndag 10 nov

-3 grader. Kl. 00.00 utgår prioretarad halkbekämpning.

Lördag 9 nov

-2 grader. lätt snöfall under dagen. totalt c.a 2 cm nysnö. Halka upplevs och halkbekämpning planeras.

Fredag 8 nov

0 grader. c.a 1 cm nysnö har fallit under natten. Genomfartsleder saltas. 4-5 cm snö vid kl. 20.00. Prioretarad snöröjning utgår kl. 00.00

Torsdag 3 okt

Första snön har fallit i dalafjällen och vi öppnar snödagboken för säsongen. Detta fastän solen skiner samtidigt som det regnar här i Avesta. Nästa uppdatering kommer ske när vinterväglag råder hos oss i södra Dalarna.

Måndag 25 mars

4 plusgrader. c.a 1 cm nysnö på morgonen. Inga åtgärder planeras.

Söndag 24 mars

6 plusgrader. Inga åtgärder planeras.

Lördag 23 mars

7 plusgrader. Inga åtgärder planeras

Fredag 22 mars 

5 plusgrader. Inga åtgärder planeras.

Torsdag 21 mars

4 plusgrader. Inga åtgärder planeras.

Onsdag 20 mars

8 plusgrader. Inga åtgärder utförs.

Tisdag 19 mars

4 plusgrader. Inga åtgärder utförs.

Måndag 18 mars

2 plusgrader. I stort sett rena gator. Inga åtgärder utförs.

Söndag 17 mars 

1 minusgrad. Lokalt stora mängder snö. En total snöröjning utgår klockan 14.00

Lördag 16 mars

0 gradigt. Inga åtgärder utförs.

Fredag 15 mars

0 gradigt. halkbekämpning utförs i rondeller och korsningar och  högtrafikerade gator.

Torsdag 14 mars

3 plusgrader. 02.30 påbörjas halkbekämpning på gång/cykelvägar och parkeringar.

Onsdag 13 mars

1 plusgrad. På eftermiddagen runt 14.30 påbörjas en total snöröjning. 

Tisdag 12 mars

3 minusgrader. Inga åtgärder planeras. 

Måndag 11 mars

2 minusgrader. Inga åtgärder planeras.

Söndag 10 mars

8 minusgrader. Inga åtgärder utförs.

Lördag 9 mars

 6 minusgrader. Halkbekämpning utförs i rondeller och korsningar.

Fredag 8 mars

3 plusgrader, Moddröjning pågår på samtliga gator som inte blev snöröjda den 7 mars.

Torsdag 7 mars

3 plusgrader. 4 cm nysnö. en prioreterad snöröjning utgår 11.00. Priordningen är: Gång och cykelvägar,större leder/gator och parkeringar.

Onsdag 6 mars

1 minusgrad. Inga åtgärder planeras 13.00.

Tisdag 5 mars

3 minusgrader. Halkbekämpning på gång och cykelvägar,parkeringar och i korsningar/rondeller utgår 06.30.

Måndag 4 mars

1 minusgrad. En total snöröjning utfördes under kvällen och natten den 3-4 mars. en prioreterad snöröjning p uförs under kvällen.

Söndag 3 mars

1 minusgrad och kraftigt snöfall. En total snöröjning planeras att påbörjas vid 19.00.

Lördag 2 mars

1 plusgrad. Inga åtgärder planeras.

Fredag 1 mars

3 plusgrader. Inga åtgärder planeras.

Torsdag 28 februari

5 plusgrader. Inga åtgärder planeras.

Onsdag 27 februari

6 plusgrader. Inga åtgärder planeras.

Tisdag 26 februari

5 plusgrader. Inga åtgärder planeras.

Måndag 25 februari

5 plusgrader. Punktinsatser med halkbekämpning utförs.

Söndag 24 februari

7 plusgrader. Inga åtgärder utförs.

Lördag 23 februari

5 plusgrader. Inga åtgärder utförs.

Fredag 22 Februari

1 plusgrad. Inga åtgärder planeras.

Torsdag 21 februari

0 gradigt. c,a 2centimeter nysnö. Inga åtgärder planeras klockan 14.00

Onsdag 20 februari

4 plusgrader. Inga åtgärder planeras.

Tisdag 19 februari

5 plusgrader. punkt insatser utförs på gång och cykelvägnätet med halkbekämpning.

Måndag 18 februari

5 plusgrader. Snöbortforsling pågår och punkt insatser med halkbekämpning utförs.

Söndag 17 februari

6 plusgrader. Inga åtgärder utförs.

Lördag 16 februari

5 plusgrader. Inga åtgärder utförs.

Fredag 15 februari

4 plusgrader.  Snöbortforsling pågår. 

Torsdag 14 februari

5 plusgrader. Snöbortforsling pågår och moddröjning/isrivning utförs.

Centrumparkeringarna halkbekämpas.

Onsdag 13 februari

5 plusgrader. Snöbortförsling pågår och en moddröjning/isrivning utförs. Punktinsatser utförs med halkbekämpning.

Tisdag 12 februari

1 minusgrad. Snöbortforsling pågår och punktinsatser utförs med halkbekämpning.

Måndag 11 februari

1 plusgrad. Snöbortforsling pågår i hela kommunen.

Söndag 10 februari

 4 plusgrader.Framtagning av dagvattenbrunnar utförs.  Total halkbekämpning utgår 18:00.

Lördag 9 februari

 3 plusgrader.Moddsnöröjning av villagator utförs. Framtagning av dagvattenbrunnar utförs. 

Fredag 8 februari

2 plusgrader. Snöbortforsling och skrapning av vägar pågår. Halkbekämpning av korsningar,rondeller utförs. 

Snöröjning och halkebämpning på gång och cykelvägar påbörjas klockan 15.00

Torsdag 7 februari

0 gradigt. c.a 2 cm nysnö. Snöbortforsling och städning pågår i hela kommunen.

Onsdag 6 februari

20 minusgrader. Halkbekämpning utförs på gång och cykelvägar och parkeringar. Snöbortforsling och städning pågår i hela kommunen.

Tisdag 5 februari

1 minusgrad. Snöbortforsling och snöstädning pågår i hela kommunen. Prognosen säger totalt 8-9 cm nysnö och en total snöröjning utgår 18.00

Måndag 4 februari

20 minusgrader. Snöbortforsling och snöstädning pågår i hela kommunen.

Söndag 3 februari

c.a 10 cm nysnö har fallit under natten. En total snöröjning påbörjas klockan 08.00

Lördag 2 februari

c.a 10 cm nysnö. En total snöröjning påbörjas klockan 05.00

Fredag 1 februari

Snöbortforsling pågår. Enligt prognos så kommer det ett snöfall in under eftermiddagen/kvällen och det beräknas att komma c.a 10 cm nysnö. En total snöröjning planeras att utgå kl. 05.00 på lördag morgon.

Torsdag 31 januari

8 minusgrader. Snöbortforsling pågår.

Onsdag 30 januari

8 minusgrader. Halkbekämpning utgår 07.00 på gång och cykelvägar, korsningar, rondeller och parkeringar.

Tisdag 29 januari

3 minusgrader. 5 cm nysnö under natten. En total snöröjning utgår klockan 07.00.

Måndag 28 januari

3 minusgrader. Pågående snöfall. kl. 10.00 påbörjades snöröjning på gång- och cykelvägnätet samt genomfartsgatorna. En prioriterad snöröjning till utgår 19.00.  

Söndag 27 januari

7 minusgrader. Inga åtgärder utförs.

Lördag 26 januari

6 minusgrader. Inga åtgärder utförs.

Fredag 25 januari 

7 minusgrader. 2 cm nysnö. 

Torsdag 24 januari

6 minusgrader. Ingen halka upplevs och inga åtgärder genomförs.

Onsdag 23 januari

5 minusgrader. Snöbortforsling med snöslunga pågår på trängre högtrafikerade vägar. 

Tisdag 22 januari

5 minusgrader. 5 cm nysnö. Prioreterad snöröjning utgår klockan 07.00. Prioordning: gång och cykelvägar, större leder/gator och parkeringar.

Måndag 21 januari

6 minusgrader. Snöbortforsling med snöslunga pågår på trängre högtrafikerade vägar. 

Söndag 20 januari

8 minusgrader. Inga åtgärder planeras.

Lördag 19 januari

6 minusgrader. Inga åtgärder planeras.

Fredag 18 januari

6 minusgrader. Halkbekämpning utförs i rondeller och korsningar. Brunnbäcksvägen halkbekämpas.

Torsdag 17 januari

4 minusgrader. Sandning av Gång och cykelvägar och parkeringar pågår och beräknas vara klart under dagen.

Onsdag 16 januari

 5 minusgrader. Kraftigt snöfall klockan 15.00. Enligt prognos så ska snöfallet att upphöra klockan 21.00. Total snöröjning påböjras klockan 20.00.

Tisdag 15 januari

3 minusgrader. Isrivning genomförs i Krylbo mm. 

Måndag 14 januari

5 minusgrader. Isrivning genomförs på genomfartsgator mm. Halkbekämpning i korsningar, rondeller osv.

Söndag 13 januari

5 minusgrader. Inga åtgärder planeras.

Lördag 12 januari

3 minusgrader. Inga åtgärder planeras. 

Fredag 11  januari

0 gradigt. Ingen halka upplevs vid kontroller under dagen. Saltning av genomfartsleder utförd klockan 13.30 och moddsnöröjning av Högboleden utförs.

Torsdag 10 januari

2 minusgrader. Ingen halka upplevs och inga åtgärder planeras klockan 14.00. Saltning av genomfartsleder och centrum genomförd 22.00.

Onsdag 9 januari

2 minusgrader. Total snöröjning har utförts. Vid kontroll klockan 07.30 så upplevs halka på gång och cykelvägnätet och en halkbekämpning påbörjas av gång och cykelvägnätet och parkeringar.

Tisdag 8 januari

0 grader. Kraftig nederbörd,  c.a 6 cm snö vid 07.30. Snöröjning av genonfartsleder och gång- och cykelvägar påbörjas vid 08.00. Enligt prognos så ska snöandet avta till kvällen och en total snöröjning planeras till kvällen/natten. Fortsatt riklig nederbörd och prioriterad snöröjning pågår. En total snöröjning kommer att utföras under kvällen/natten. 

Måndag 7 januari

1plusgrad. Stora mängder snö förväntas till i kväll och natt. Det blir troligtvis en total snöröjning imorgon bitti och då är en sandning i nuläget bortkastad, då den hinner bli klar ungefär när snön kommer. Efter att snön har kommit och är röjd så kommer vi att utföra lämplig halkbekämpning.

Fredag 4 januari

3 plusgrader. Prioriterad halkbekämpning av gång- och cykelbanor påbörjades under förmiddagen i hela kommunen. 

Torsdag 3 januari

3 minusgrader. Prioriterad halkbekämpning i Horndal, By, Fors och Lund påbörjades under förmiddagen. 

Onsdag 2 januari 

2 minusgrader. Rondeller, genomfarter och korsningar sandades kl. 08:00 idag.

Fredag 28 december

1 minusgrad. Prioriterad halkbekämpning påbörjas ikväll kl. 18:00. Gång- & cykelvägar, Gamla Byn ABs bostadsområden, centrumparkering.

Fredag 21 december

1 minusgrad. Mycket halka, halkbekämpning påbörjades klockan 02.00.

Torsdag 20 december

1 plusgrad. Moddiga körbanor, ingen halka upplevs på gång och cykelvägarna. Inga åtgärder planeras.

Onsdag 19 december

1 minusgrad. lokalt snöfall på olika ställen i kommunen. Inga åtgärder planeras.

Tisdag 18 december

1 minusgrad. c.a 1cm nysnö. Inga åtgärder planeras.

Måndag 17 december

2 minusgrader. c.a 7-10 centimeter ny snö. En total snöröjning påbörjas vid 03.00. Sandning av gång och cykelvägar och parkeringar påbörjas c.a 15.30 när snöröjningen är avslutad.

Söndag 16 december

3 minusgrader. Ett snöfall kommer in under kvällen. Täta snödjupskontroller genomförs.

Lördag 15 december

3 minusgrader och mulet väder. 

Fredag 14 december

1 minusgrad och mulet väder. Gång och cykelnätet sandat och bedömningar visar att ingen övrig halka förekommer.

Torsdag 13 december

1 minusgrad och mulet väder. Kontroller visar att fläckvis halka förekommer på gång och cykelvägnätet. Halkbekämpning på börjas på gång och cykelvägnätet vid 14.30.

Onsdag 12 december

1 plusgrad och mulet väder. Ingen halka upplevs vid kontroller. Inga åtgärder planeras.

Tisdag 11 december

2 plusgrader. Ingen snömodd på cykelbanor och töande väderlek. Ingen halka upplevs vid kontroller under dagen. Inga åtgärder planeras klockan 15.47.

Måndag 10 december

2 plusgrader och blötsnö som övergår i regn. Kontroller på morgon och eftermiddag. Prognosen säger mild väder och åtgärder avvaktas med till tisdag.

Söndag 9 december

3 plusgrader, regn. Rena cykelvägar.

Lördag 8 december

2 plusgrader, regn. Kontroller på morgonen visar att ingen halka förekommer. Inga åtgärder planeras.

Fredag 7 december

2 plusgrader. 1 centimeter blötsnö. Halka upplevs vid kontroller på morgonen. Saltning av genomfartsleder påbörjas vid 08 och punktinsatser med sandning påbörjas 08.30. Kontroller under dagen på gång och cykelvägnätet visar att ingen större halka upplevs. Prognos säger regn och plusgrader. Sandning avvaktas. 

Nya kontroller planeras att utföras under lördagen och söndagen.

Torsdag 6 december

-3 minusgrader. Torra vägbanor och cykelvägar, ingen halka upplevs vid kontinuerliga kontroller.

Onsdag 5 december

-2 minusgrader. Torra vägbanor och cykelvägar, och ingen halka upplevs vid kontroller på morgonen.

Tisdag 4 december

3 plusgrader. Regn större delen av dagen. Inga åtgärder utförs.

Måndag 3 december

5 plusgrader. Ingen halka upplevs. Inga åtgärder utförs.

Söndag 2 december

4 plusgrader. Ingen halka upplevs. Inga åtgärder utförs.

Lördag 1 december

3 plusgrader. Ingen halka upplevs. Inga åtgärder utförs.

Fredag 30 november

3 plusgrader. Kontroller utförda under morgonen visar på fläckvis halka. Punktinsatser med sand utförs. vid kontroll klockan 14 så upplevs ingen halka. Inga fler åtgärder planeras i skrivande stund.

Torsdag 29 november

1 plusgrad. En snabb temperatur växling kan innebär halka på nedkylda vägbanor. SMHI utfärdar klass 1 varning. Kontroller utförda vid 07.00 och 11.00.Osäker prgonos som säger att mer nederbörd är att vänta. Halkbekämpning avvaktas och kontroller kommer att göras under eftermiddagen och kvällen. Mer info kommer.

Onsdag 28 november

11 minusgrader. Kontroller utförda klockan 07.00 och nya kontroller utförs klockan 17.00. Inga åtgärder inplanerade klockan 12.54.

Tisdag 27 november

5 minusgrader. Kontroller utförda vid klockan 07.00 och 11.00. Halka upplevs i rondeller och högtrafikerade korsningar. Sandning i rondeller och högtrafikerade korsningar utgår klockan 08.30.

Måndag 26 november

3 minusgrader och halvklart väder. kontroller utförda klockan 07.00 och 11.30 bedöms vägar och gång/cykelvägar som halkfria. Inga åtgärder planeras.

Söndag 25 november

7 minusgrader. Kontroller utförs klockan 07.00 och 15.00. Vid 15.00. 16.00 beställs sandning av korsningar där tung trafik går. Övriga vägnätet och cykelvägnätet bedöms som halkfria.

Lördag 24 november

7 minusgrader. Mycket frost och kontroller utförs klockan 07.00 och klockan 13.00. Ingen halka upplevs vid kontroller. Inga åtgärder planeras.

Fredag 23 november

11 minusgrader. Torra cykelbanor/vägar. Ingen halka upplevs. Inga åtgärder planeras.

Torsdag 22 november

4 minusgrader. Torra cykelbanor/vägar. Ingen halka upplevs. Inga åtgärder planeras

Onsdag 21 november

4 minusgrader. Torra cykelbanor/väg. Ingen halka upplevs. Inga åtgärder planeras.

Tisdag 20 november

1 minus grad. torra cykelbanor/vägar. ingen halka upplevs vid kontroll klockan 07.00 och 13.00. Inga åtgärder planeras.

Måndag 19 november

3 plusgrader. väldigt ymmningt snöfall. Ingen åtgärd planeras klockan 12.45. Prognosen säger kallare väder. 

Söndag 18 november

3 plusgrader. Inga åtgärder planeras

Lördag 17 november

4 plusgrader. Inga åtgärder planeras

Fredag 16 november

4 plusgrader. Inga åtgärder planeras

Torsdag 15 november

4 plusgrader. Inga åtgärder planeras

Onsdag 14 november 

4 plusgrader. Inga åtgärder planeras

Tisdag 13 november

5 plusgrader. Inga åtgärder planeras

Måndag 12 november

7 plusgrader. Inga åtgärder planeras

Söndag 11 november

6 plusgrader. inga åtgärder planeras

Lördag 10 november

5 plusgrader. Inga åtgärder planeras

Fredag 9 november

6 plusgrader. Inga åtgärder planeras

Torsdag 8 november

6 plusgrader. Inga åtgärder planeras

Onsdag 7 november

7 plusgrader. Inga åtgärder planeras

Tisdag 6 november

8 plusgrader och mulet väder. Inga åtgärder planeras.

Måndag 5 november

6 plusgrader, mulet och dimmigt. Inga åtgärder planeras

Söndag 4 november

Inga åtgärder planeras

Lördag 3 november

Inga åtgärder planeras

Fredag 2 november

Inga åtgärder planeras

Torsdag 1 november

Inga åtgärder planeras

Onsdag 31 oktober

halvklart väder, något blåsigt. nio plusgrader. Inga åtgärder planeras.

Tisdag 30 oktober

Nederbörd i form av snöblandat regn. 1-2 cm blötsnö. Varma vindar och regn väntas under dagen och inga snöröjnings eller halkbekämpningsåtgärder utförs.

Måndag 29 oktobober

Premiär för snödagboken! Första snön föll i helgen men krävde ingen insats. 

Senast granskad 19 februari 2021.