• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Infram sätter transportfrågorna på banan i Almedalen

Publicerad: 2018-06-28, kl 12.46

37 kommuner, 7 regioner och näringslivet samverkar genom aktörerna Dalabanans Intressenter, Partnerskap Bergslagsdiagonalen, Partnerskap Bergslagsbanan, Partnerskap E16 och Samarkand2015 för att skapa opinion i frågor som rör infrastrukturen i Bergslagsregionen samt strategiskt viktiga stråk med koppling till Bergslagen.

Tecknad bild över infrastruktur

Infram kommer för andra året i rad att vara på plats i Almedalen för att sätta transportfrågorna på banan. Förra året genomfördes tre seminarier om infrastrukturens betydelse för kompetensförsörjning och de exportberoende företagen. I år blir det ett mer späckat program med fyra seminarier och tre Heta stolen-utfrågningar. Nytt för i år är att alla aktiviteter livestreamas på Inframs Facebook-sida och två av programpunkterna kommer att direktsändas på SVT2.

 - Den stora fördelen med att hålla vårt arrangemang i Visby är att vi kan fylla våra paneler med de tunga aktörer som samlas där och som kan bidra till att stärka rösten i våra frågor. Men målgruppen för våra aktiviteter är förstås inte bara de som befinner sig i Visby. Det är oerhört viktigt att det vi gör är tillgängligt för alla, därför kan man ta del av Inframs program var man än befinner sig, antingen via vår livestreaming eller i efterhand. Att SVT dessutom valt att livesända Inframs första två programpunkter gör att vi sticker ut i den hårda konkurrensen om uppmärksamhet i Almedalen, säger Abbe Ronsten, ordförande Region Dalarna och ordförande Dalabanans Intressenter.

Regeringens politik är att hela landet ska leva, men i debatten framhävs att klyftorna mellan stad och land ökar. Uteblivna satsningar på trafikfarliga busshållplatser eller lagningar av tjälskott göder känslan bland boende på landsbygderna av att vara mindre värda än de som bor i storstäderna. Är den verklighet som ofta målas upp om landsbygden rättvisande? Att landsbygden generellt missgynnas och att den ökade klyftan mellan stad och land leder till negativa demokratiska effekter. Vad har politiken för ansvar att bidra till att hålla ihop landet och kan statliga satsningar leda till att klyftorna minskar?

Några av Sveriges främsta exportindustrier, som till större delen ligger på landsbygden, finns sedan länge i Bergslagsregionen. Här verkar företag som genom sina exportintäkter bidrar till välstånd och jobb och betalar för skola, vård och omsorg – inte minst i de växande storstadsregionerna. Hjärtat i exportsverige – Bergslagsregionen – har flera fördelar. Men det geografiska läget i Europas utkant är inte en av dem. Därför är man helt beroende av en väl fungerande infrastruktur för effektiva transporter. Svensk industri behöver en fungerande väg- och järnväg för att kunna stå sig i den globala konkurrensen. 

Näringslivet är även beroende av en fungerande kompetensförsörjning. I knivskarp konkurrens på en global marknad måste matchningen på arbetsmarknaden leda till att företagen kan anställa personal med såväl spetskompetens som lägre kvalificerad arbetskraft. Matchningen underlättas om det finns fungerande kommunikationer så att arbetstagarna inte behöver flytta. Hur ser möjligheten ut för boende i Bergslagen att i framtiden arbetspendla på ett klimatsmart och effektivt sätt?

En annan viktig del i matchningen består av tillgång till rätt arbetskraft. Regeringens nyligen beslutade nationella plan för transportsystemet innehåller bl.a. ett utökat anslag för järnvägsunderhåll (+47%) och totalt är planen ca 100 miljarder större än tidigare plan (+19%). Kommer vi få mer investeringar och underhållsåtgärder eller kommer den kompetensbrist som råder på såväl beställarsida (Trafikverket) som utförarsida (konsulter och anläggningsföretag) leda till kostnadsökningar som innebär att de utökade anslagen äts upp av kostnadsökningar?

- Ett av Inframs viktigaste mål är att skapa förståelse hos makthavare för Bergslagsregionens betydelse för svenska exportintäkter. Mycket av det som produceras för export tillverkas här, utanför de större städerna, och för att det ska fungera krävs väl fungerande såväl gods- som persontransporter, säger Anders Ceder, regionråd Region Örebro Län och ordförande Partnerskap Bergslagsdiagonalen.

Läs gärna mer på Inframs webbplats