• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Karlfeldtgymnasiet coronaanpassas

Publicerad: 2020-11-17, kl 12.37

Med anledning av den hastigt utvecklade smittspridningen av Covid -19, har ledningen vid Karlfeldtgymnasiet beslutat att anpassa undervisningen, vilket innebär att fler elever får distansutbildning.

En skolsal med ryggen till en lärare och en elev med mobil
Karlfeldtgymnasiet coronaanpassas med att många elever får sin teoretiska undervisning via dator i hemmet.

Karlfeldtgymnasiet corona-anpassas – fler elever får distansutbildning

Med anledning av den galopperande smittspridningen av Covid 19 har Karlfeldtgymnasiet beslutat att anpassa sin utbildning. Det innebär ökad distansutbildning för i första hand de elever som går de högskoleförberedande programmen.

Denna anpassning berör därmed samtliga elever i Natur-, Ekonomi-, Teknik- och Samhällsprogrammens samtliga årskurser. De utgör ungefär en tredjedel av samtliga elever på skolan. Dessa elever ska som regel inleda sin studiedag hemma vid datorn, där de får sina lektioner i realtid. De ämnen som kräver att eleverna finns på plats, exempelvis examinationer och laborationer innebär att eleverna då kommer till skolan. På skolan inrättas enskilda studieplatser för dessa elever, som därmed kam delta i lektioner som ligger i direkt följd med praktiska uppgifter. 

Idrottslektionerna blir teoretiska medan elever på skolans hockeyprofil delas in i mindre grupper vid sina fyspass. Matsalen kommer att vara öppen för de elever som behöver äta skolmat.

Elever i yrkesprogrammen, Introduktionsprogrammet och de elever som är berättigade till extra pedagogiskt stöd, kommer inte att beröras av några förändringar. För de elever som genomför praktik ute på företag, kommer dialoger med dessa företag att följas upp allt eftersom, beroende på fortsatt smittspridning.

Syftet med att Karlfeldtgymnasiet anpassar sitt studieupplägg (gäller från och med tisdag 17 november) är givetvis att minska trängseln på skolan och kontakter mellan människor för att därmed minska risken för ökad smittspridning.

- Vi stänger alltså inte skolan. Vi kommer att ha ett flöde av elever in och ut, men trängseln ska bli mindre. Även lärarna kommer att varva arbete på skolan med hemarbete. Den här åtgärden är ett försök att öka säkerheten, minska smittspridningen men som samtidigt ska genomföras på ett sätt som så lite som möjligt påverkar våra elevers studiesituation, säger blivande gymnasierektorn Georgios Nielsen.